ÅF-missnöje med kommersiell strategi

Nyligen hade återförsäljarföreningarna för Opel, Peugeot och Citroën ett långt möte med importören KW Bruun angående främst den kommersiella strategin, så kallad commercial policy, för 2023. 

Föreningarnas gemensamma styrelse konstaterar i ett brev till åf att ”det är tydligt att vi står mycket långt ifrån varandra, trots många möten där vi tydligt förklarat att vi inte är nöjda med marginalstruktur, bonusupplägg med mera.”

Märkesföreningarna tycker inte att den kommersiella strategin bidrar till merförsäljning. Den är för komplicerad och alltför ensidigt skriven till generalagentens fördel. Man är också missnöjd med att KW Bruun har skickat ut incheckningsdiskar till samtliga åf som skall fortsätta med märkena, trots deras gemensamma motstånd mot att starta projektet utan att först genomföra en pilotstudie. Incheckningsdiskarna ger återförsäljarna en kostnad på upp till ca 300 000 kr på tre år, men man äger dem inte. 

KW Bruun menar att de har gjort förbättringar jämfört med 2022, men enligt åf-styrelsen är de försumbara.

”De viktigaste punkterna har de inte mött oss i, som marginalstruktur, kraftfull förenkling av bonusprogram, reducerade kostnader och generell förenkling av villkoren. KWB nämnde dock på mötet att de gärna sätter sig med representanter för märkena och går igenom kommande Commercial Policy under våren, vilket vi tycker är bra”. 

Styrelsens budskap är att man bör börja om med en kommersiell strategi och skapa ett nytt dokument ”som visar att vi tillsammans ska jobba framåt för att skapa merförsäljning, där båda parter ser  möjligheten att tjäna pengar och har möjlighet att nå sina mål”.

KW Bruun har svarat att de vill skicka ut strategin för 2023 och att man därefter kan se vad son behlver förbättras. Styrelsen avslutar sitt brev till åf med följande:

”Vi har nu fört ett resonemang med KWB i månader och ser inga möjligheter att få till fler väsentliga förbättringar. Ni kommer inom en snar framtid att få Commercial Policy utsänd till er och vi vill bara understryka att vi inte står bakom den, då vi inte är överens med KWB om stora delar av innehållet.” 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar