Aktuellt: Juristen svarar Teslaverkstaden

Många verkstäder undrar hur de skall hantera den pågående Teslastrejken och MRF står nu i begrepp att ta fram en lista med frågor och svar. Vår jurist David Norrbohm svarar på en färsk fråga här:

Vi har en kund som kräver att vi, trots pågående arbetskonflikt, kräver att vi skall reparera klart hans Tesla som är inne för en större skadereparation. Om vi inte reparerar klart bilen omgående ”hotar” kunden med skadestånd. Vi har – trots att vi som företag med kollektivavtal gärna vill reparera bilen – tyvärr inte möjlighet att göra klart bilen eftersom våra Tesla-tekniker är fackligt anslutna och inte får arbeta med Teslabilar. Det finnas inte heller någon möjlighet att skicka bilen till någon annan skadeverkstad här i övre Norrland, då det dessutom krävs specialkompetens på märket.

SVAR: Eftersom ert dröjsmål beror på en omständighet som ligger väl utanför er kontroll och ngt som ni inte kan övervinna, har ni enligt  28 § 2 st konsumenttjänstlagen inte någon skyldighet/möjlighet att slutföra reparationen i nuläget.

Ni är av den anledningen enligt 31 § konsumenttjänstlagen inte heller skyldiga att ersätta kunden för något skadestånd (kostnader för hyrbil eller liknande) eftersom dröjsmålet i detta fall beror på ett hinder utanför [näringsidkarens kontroll som man inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder man inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *