Annonsera

Annonsera!

Med en annons i Motorbranschen når du beslutsfattarna inom den svenska bilhandeln och bilverkstäderna. Våra läsare är mycket trogna; 70 procent har läst tidningen 8 år eller mer, 90 procent sparar tidningen, 9 av 10 läsare bedömer artiklarna intressanta, framför allt anses tidningen var nyttig och trovärdig. Vi har en upplaga på 6 000 ex.

Vi bevakar en bransch under expansiv utveckling, nya entreprenörsföretag och produkter samt vad som sker i omvärlden. Vi publicerar snabba nyheter från hela världen dagligen på våra digitala plattformar som besökarna når dygnet runt.

Tidningen är TS-kontrollerad och medlem i Sveriges Tidskrifter.

Kontakta oss för annonsering:
Josefine Blomquist – josefine@motorbranschen.se
070-164 67 59

Sandra Gertsson – sandra@motorbranschen.se
072-600 67 37

 

Motorbranschen når Sveriges beslutsfattare inom person- och lastbilshandel, service- och skadeverkstäder – målgruppen med störst inflytande över företagets pengar och beslut.
• Koncernchefer •Vd:ar •Platschefer •Skadechefer •Försäljningschefer
• Verkstadschefer •Reservdelschefer •Marknadschefer •Ekonomichefer

 • Annonser

Annonspriser och tekniska upplysningar

Här hittar du all information du behöver om annonsering i tidningen Motorbranschen och på vår webb.

Annonsprislista 2021

Motorbranschens annonsvillkor

 

Motorbranschens utgivningsplan 2019

Motorbranschen utkommer nio gånger per år, varav tre är dubbelnummer.
Annonsmaterial lämnas senast den 20:e i månaden innan utgivning om inget annat har avtalats.

 • Nr
 • Utgivningsvecka
 • Materialdag
 • 1-2
 • 7
 • januari 20
 • 3
 • 11
 • februari 20
 • 4
 • 15
 • mars 20
 • 5
 • 19
 • april 20
 • 6-7
 • 24
 • maj 20
 • 8-9
 • 37
 • augusti 20
 • 10
 • 41
 • september 20
 • 11
 • 46
 • oktober 20
 • 12
 • 50
 • november 20