Annonsera

Annonsera i Sveriges fackpress för bilhandel och bilverkstäder.

Motorbranschen sätter tillförlitligheten främst! Vi är den ledande tidskriften för bilhandlare och verkstäder, redaktionellt obunden och opartisk gentemot lobbyister och särintressen. Innehållet är ofta unikt och produceras med kvalitetsjournalistik och professionella medarbetare. Våra kärnvärden är kvalitet och trovärdighet. Vi sätter läsaren i första rummet.

Tidningen är TS-kontrollerad och medlem i Sveriges Tidskrifter.

Kontakta oss för annonsering:
Tanja Nilsson – tanja@motorbranschen.se
070-833 93 43

Motorbranschen når Sveriges beslutsfattare inom bilhandel och verkstad – målgruppen med störst inflytande över företagets pengar och beslut.
•Koncernchefer •Vd:ar •Platschefer •Skadechefer •Försäljningschefer
•Verkstadschefer •Reservdelschefer •Marknadschefer •Ekonomichefer

 • Annonser

 • Utgivningar

Annonspriser och tekniska upplysningar

Här hittar du all information du behöver om annonsering i tidningen Motorbranschen och på vår webb.

Ladda ner Motorbranschens annonsformat 2020 som PDF
Motorbranschens annonsvillkor

Uppslag - Print

42 500 SEK
440 x 285 +5 mm utfall

Helsida - Print

27 100 SEK
190x250 mm/220x285+5 mm

Halvsida - Print

19 800 SEK
190 x 122 mm/92 x 250 mm

Kvartssida - Print

12 200 SEK
190 x 58 mm/92 x 122 mm

Panorama - Webb

7 500 SEK
1000 x 300 px

Banner - Webb

4 900 SEK
300 x 380 px

Platsannons - Webb

200 SEK
Färdig webbmall

Motorbranschens utgivningsplan 2019

Motorbranschen utkommer nio gånger per år, varav tre är dubbelnummer.
Annonsmaterial lämnas senast den 20:e i månaden innan utgivning om inget annat har avtalats.

 • Nr
 • Utgivningsvecka
 • Materialdag
 • 1-2
 • 7
 • januari 20
 • 3
 • 11
 • februari 20
 • 4
 • 15
 • mars 20
 • 5
 • 19
 • april 20
 • 6-7
 • 24
 • maj 20
 • 8-9
 • 37
 • augusti 20
 • 10
 • 41
 • september 20
 • 11
 • 46
 • oktober 20
 • 12
 • 50
 • november 20