Begbil: Prisrallyt fortsätter

Hög efterfrågan och lågt utbud fortsätter påverka marknaden för begagnade bilar. Enligt auktionsdata från Kvdbil, som bygger på cirka 26 000 försäljningar per år, har priserna stigit med 12,6 procent de senaste tolv månaderna.

– Den som köpte en begagnad bil för ett år sedan gjorde en mycket bra affär, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.

– Det är precis som på bostadsmarknaden, intresset är enormt och ett lågt utbud driver upp priserna.

De senaste månaderna har prisökningen dock bromsats något. Hittills i år är uppgången måttfulla 2,7 procent. Samtidigt står maj månad för nästan hela uppgången, vilket skulle kunna vara en indikation på att priserna håller på att ta fart igen.

– I höstas steg priserna brant och för en del av köparna har det nog tagit lite tid att acceptera den högre prisbilden, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

– Förstärkningen av bonus malus tror jag också spelar in. Många passade nog på att köpa en ny malusbil innan skatten på dessa höjdes vilket påverkade andrahandsmarknaden negativt. Nu när reglerna trätt i kraft är läget det omvända. Med högre skatter på nya malusbilar ökar efterfrågan på andrahandsmarknaden. Så har det sett ut varje gång bonus malus-systemet justerats, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Daniel Odsberg nämner också den globala bristen på halvledare som tvingat många bilproducenter att dra ned produktionstakten.

– Bristen på halvledarkomponenter slår hårt mot fordonsindustrin och läget ser ut att kunna förvärras. När nybilshandeln inte längre kan möta efterfrågan kommer kunderna att vända sig till andrahandsmarknaden och det utbud som finns där. Om jag gick i köptankar skulle jag inte vänta. Ingenting tyder på att det kommer bli billigare, säger han.

Sedan bonus malus-systemet infördes 1 juli 2018 har priserna stigit med 31,2 procent.

Prisförändring (%) 12 månader Sedan bonus malus, juli 2018
Totalt +12,6 +31,2
Bensin +15,7 +42,7
Diesel +11,3 +27,3

 

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar