Bensin-osande budget

Regeringens budget som presenterades i dag får underkänt vad gäller klimatmålen, både av oppositionen och de egna leden.

– Det är en bensinindränkt budgetlunta. Ganska mycket i det lilla är bra, men det förmår inte väga upp den kraftfulla sänkningen av skatten på fossila drivmedel och sänkningen av reduktionsplikten, säger Mattias Goldmann på 2030-sekretariatet till Dagens Nyheter.

Även MUF, moderaternas ungdomsförbund, är kritiska:

– Det verkar som att regeringen inte har någon plan för att nå klimatmålen, kommenterar Muf-ordföranden Douglas Thor, i samma tidning.

Regeringen medger själv att utsläppen kommer att öka med 10 miljoner ton koldioxid fram till 2030 med nuvarande politik, samtidigt som man minskar anslagen för klimat och miljö med 259 miljoner kronor nästa år.

Anders Östberg, opinionsansvarig på MRF, säger följande:

– MRF har av förklarliga skäl mest fokuserat på den del av budgeten som påverkar den hållbara mobiliteten och vilka satsningar som påverkar infrastruktur, våra medlemsföretag och den enskilda bilisten. Flera av satsningarna i budgeten är redan kända och fortsätter den förändring i politiken som genomförts sedan regeringsskiftet förra året.

– En förutsättning för goda möjligheter till transporter är att väginfrastrukturen förbättras. Det har blivit extra tydligt efter sommarens väderförhållanden. Standarden på vägarna har sjunkit över tid och behovet av underhåll och investeringar är ny stort. Mer resurser måste satsas på vägarna framöver.

– I budgeten föreslås sänkta skatter på fossila drivmedel; bensin ner 1,64 kronor litern och dieseln 43 öre litern. Sammanlagt satsas runt 6,5 miljarder på sänkta drivmedelsskatter. Till det kommer den aviserade sänkningen av reduktionsplikten vid kommande årsskifte, då Sverige inte längre ska vara ett föregångsland utan mer anpassar sig till EU-nivåer.

– Men MRF vill att regeringen skapar förutsättningar för branschen att fortsätta omställningen från fossilt till fossilfritt, säger Anders Östberg.

– Vi är positiva till att minska bränslekostnaderna för transporter generellt sett, men det är viktigt att denna ambition går hand i hand med ett långsiktigt och målmedvetet hållbarhetsarbete. Elektrifieringen pågår för fullt, men även förbränningsmotorer kommer att behövas som en del i omställningen under överskådlig framtid. Därför är det viktigt att tydliga ramar och regelverk som gäller över tid skapas.

Regeringen vill förstärka de befintliga satsningarna på laddinfrastruktur för såväl lätta som tunga fordon. I budgetpropositionen tillförs laddinfrastruktur 450 miljoner för året 2025 och 620 miljoner för 2026. Tillsammans med tidigare satsningar uppgår nu tillgängliga medel på detta anslag till 2,5 miljarder för perioden 2024 – 2026.

– Det kan inte nog betonas hur viktiga transporter och resor är, inte minst i ett land med stora avstånd som Sverige, säger Anders Östberg.

– Kan nu regeringen säkerställa att det finns en stabil och utbyggd laddinfrastruktur, inklusive tillgång till el, kommer köpare av bil, lätta lastbilar och tyngre fordon fortsätta välja laddbara fordon och ytterligare sänka koldioxidutsläppen.

 

Foto Bengt Oberger

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *