Bilprovningens statistik: Brister hos närmare var tredje husbil

Bilprovningens senaste besiktningsutfallet pekar på många brister hos husbilar, trots att fordonen är relativt unga och har korta körsträckor.

Av de närmare 11 000 husbilar (0–3 500 kg) som Bilprovningen kontrollbesiktade under 2023 hade närmare var tredje (32,2 procent) brister. Högst andel brister fanns på bilar i Jämtlands län med 38,2 procent och lägst i Västmanlands län med 23,1 procent.

Närmare var sjätte (15,9 procent) husbil hade brister som kräver efterkontroll.

Vanligast (9,5 procent) var anmärkningar mot komponenter i bromssystemet, däribland parkeringsbromsen.

Husbilar med totalvikt upp till 3 500 kg kontrollbesiktas första gången efter tre år i trafik, andra gången efter ytterligare två år och därefter varje år.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *