Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Bilhandel

Klaus Silfvenius

Klaus Silfvenius är ansvarig för frågor gällande bilhandel hos MRF. 08-701 63 14

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Klaus Silfvenius - expertsvar

Elfel i såld bil

Fråga:

Vi har sålt en bil till en kund för tre månader sedan som kunden nu vill reklamera, då hon har fel på bilen.

Bilen kom in på grund av att höger strålkastare slocknat. Vi felsökte och fick felmeddelande att det var kommunikationsproblem med styrdonet till strålkastaren.

Det var ett felmeddelande som genererades cirka en månad efter leveransen, det var kabeln som var skadad och som vi bytte. Tyvärr har vi inte kabeln kvar men vi har bilder som visar fysiska skador på den, vår mekaniker tror att de är orsakade av möss. 

Efter att vi bytte kabeln uppkom ett nytt felmeddelande om orimlig signal från styrdonet. Enligt tillverkarens representant betyder det att vi måste byta styrdonet till en kostnad på närmare 10 000 kr. Kunden hävdar att vi förstört styrdonet men vår mekaniker tror snarare att styrdonet skadats av den skadade kabeln. Felmeddelandet kunde inte skapas förrän kabeln var lagad eftersom det inte fanns någon kommunikation med styrdonet.

Kunden tycker att allt är vårt fel och att det är ursprungliga fel och upprepad reparation, samt vägrar betala och vill häva bilköpet. Hon hävdar att strålkastaren aldrig fungerat. Det finns väl inte grund för någon hävning, men vad är vi skyldiga att göra?

Johan

Svar:

Nej, någon hävningsgrund finns det verkligen inte. För det första var det inte ursprungligt fel för kunden lär inte ha kört runt utan fungerande strålkastare sedan leveransen, eftersom första felmeddelande är genererat en månad efter leverans.

Eftersom det inte är ett köprättsligt fel (fel som fanns vid leverans) är det inte ett ärende för försäljningen utan då får vi bedöma om det skulle vara en reklamation på verkstadsåtgärden. Men eftersom det är en fysisk, yttre skada som dessutom genererat ett felmeddelande kan vi glömma kabeln, det får kunden definitivt ta, sådant händer.

Vad gäller styrdonet kan vi börja med att fastställa att det inte var fel på det innan kabeln skadades. Då får vi göra en bedömning om huruvida det är musen eller mekanikern som orsakat skadan.

Du får förhöra dig om hur personalen gjort vid bytet av kabeln, har de följt verkstadslitteraturen eller har de tagit en genväg? Jag misstänker att om ni har en riktig mekaniker anställd, vet den att man måste vidta åtgärder innan man demonterar/monterar anslutningen till styrdonet. Det brukar vara att göra kabeln strömlös och ladda ur statisk elektricitet. Amatörer slarvar och bara ”kopplar in” vilket bränt många styrdon, medan utbildad personal vet hur de gör. 

Klaus Silfvenius

Tillbaka