Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Bilhandel

Klaus Silfvenius

Klaus Silfvenius är ansvarig för frågor gällande bilhandel hos MRF.

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Klaus Silfvenius - expertsvar

Gäller MRF-garantin även luftkonditioneringen?

Fråga:

Det är ju ofta så att kylanläggningen på äldre bilar kan krångla lite. Det är inte sällan som kunder på vårkanten kommer in med en bil som de har fått levererad på vintern och klagar på AC-funktionen. Vi undrar om MRF-garantin även gäller för AC?

Christer, Lund

Svar:

Vi får ofta frågan om en viss komponent, AC, larm, stereo etcetera, omfattas av MRF-garantin. Svaret blir ja! Huvudregeln är att MRF-garantin gäller för hela bilen inklusive allt som monterades på bilen vid fabriken. Undantag görs dock för lokalt eftermonterad extrautrustning som inte omfattas av garantin. Men för att bedöma hela ärendet behövs mer fakta om villkoren kring bilaffären.

Garantin gäller ju till exempel inte om komponenten eller funktionen i varudeklarationen fått bedömningen ”O”, osäker funktion, eller ”F”, felaktig funktion, och inte heller detaljer som fått preciserad anmärkning.

Garantin gäller så klart inte heller för sådana fel som uppkommit på grund av kundens felaktiga användning eller hantering av bilen och inte för normalt slitage. Ett stenskott, som uppkommer redan när kunden kör hem sin bil, kan ju faktiskt påverka på ett tråkigt sätt. Men, bevisbördan ligger alltid hos säljföretaget om man menar att garantin inte gäller.

Just sådana komponenter som AC, som många kunder efterfrågar i dag och där vi vet att det ibland kan vara problem, finns det all anledning att vara extra uppmärksam med vid inbytestestet och när man gör varudeklarationen.

Se till att kostnaden för en bristfällig AC hamnar hos kunden som ni byter in bilen från!
Vid leveransen av en begagnad bil visar den kloka säljaren för kunden hur och att luftkonditioneringen fungerar genom att slå på motorn och låta den kalla luften från luftventilerna tala sitt tydliga språk. Gör ni det slipper ni majoriteten av den här sortens kundstörningar.

Johan Holmqvist

Tillbaka