Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Bilhandel

Klaus Silfvenius

Klaus Silfvenius är ansvarig för frågor gällande bilhandel hos MRF.

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Klaus Silfvenius - expertsvar

Kan vi förlora i ARN?

Fråga:

Vi behöver lite hjälp i en tvist med en kund. Vi har sålt en bil som vid leveransen i januari hade gått 18 340 mil. Bilen var besiktigad utan anmärkning i december och vi valde att testa bilen vid inbytet i början på december med ett utomstående bolag som genomför tester. Bilen kom tillbaka med anmärkningar endast för mindre repor i lacken.

Cirka en vecka efter leveransen kom kunden tillbaka och hävdade att EGR-ventilen inte fungerade som den ska, han hade kört över 75 mil på den veckan så vi menade med stöd av besiktningen och testet att det inte kan vara ett ursprungligt fel.

Kunden hävdar nu motsatsen och kräver med stöd av konsumentlagen att vi lagar EGR-ventilen, annars går han till ARN.

Som vi ser det kan det inte vara något problem att vinna den tvisten, eller?

Johan

 

Svar:

Gör upp med kunden

Det finns olika vinklar på detta och vissa delar har du inte nämnt.

Som MRF-medlem säljer du bilar med garanti. Har garanti lämnats som omfattar detta problem bör kunden få hjälp att åtgärda felet.

Saknas garanti får vi se det ur Konsumentköplagens vinkel och det är bra att du har så mycket som stödjer dina argument. Det är föredömligt gjort för att påvisa skicket på varan du säljer, men det finns inga säkra vinster i juridiken utan allt är en bedömning.

Just vad gäller EGR-ventilen är den inte helt binär, det vill säga att det finns inte bara fullt fungerande och icke fungerande utan de kan fungera dåligt eller sporadiskt innan de lägger av helt och hållet, vilket gör ditt ärende mer svårbedömt.

Det kan vara så att dina argument och din dokumentation gör att det bedöms som om den fungerat vid leveransen. Dock är den korta tiden, cirka en vecka, något som talar emot er i en bedömning.

Mitt råd är att du gör upp med kunden om att ni ersätter honom för reparationen av EGR-ventilen. Säkerställ att du får dokumentation på att det fungerar efter det och så skriver ni en uppgörelse er emellan, att du ersätter den för att åtgärda det avgasreningsproblem som bilen hade vid leveransen. Med en sådan uppgörelse stänger du dörren för eventuella andra följdfel.

Klaus Silfvenius

Tillbaka