Bilhandel

Klaus Silfvenius

Klaus Silfvenius är ansvarig för frågor gällande bilhandel hos MRF. 08-701 63 14

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Klaus Silfveniuss expertsvar

Rulla grönskyltat på sommardäck

Fråga:

En problemformulering som kommer upp här hos oss ungefär vartannat år är vad som gäller vid provkörningar på sommardäck under vintern. Vi har som de flesta andra sommardäck på de begagnade bilarna i hallen och när vi släpper ut dem så gör vi det med grön skylt och utan att byta hjul.
Vid för dåligt väder brukar vi försöka skjuta på provkörningen till en annan dag med bättre väder. Har kunden mer eller mindre redan bestämt sig för bilen så monterar vi på vinterhjul före provkörningen.
Vår fundering är vad man får och inte får när bilen är grönskyltad. Är det okej att släppa ut bilen med sommarhjul? Vad händer om olyckan är framme?
Dogge

Svar:

Det här svaret på frågan…

Tillbaka