Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Bilhandel

Klaus Silfvenius

Klaus Silfvenius är ansvarig för frågor gällande bilhandel hos MRF.

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Klaus Silfvenius - expertsvar

Vad kan kunden vänta sig?

Fråga:

 

Vi skulle behöva er syn på ett ärende vi hamnat i tvist om och där kunden hotar med ARN om vi inte tillmötesgår honom.

Det rör sig om en bil som inte var i bästa skick och därför angav vi O – osäker funktion, på en hel del i varudeklarationen. Vi har alltså angett att bilen inte fungerar felfritt.

Kunden vill hävda att vi ändå ska stå för reparationen av ett centrallås som inte fungerar och en fönsterhiss höger bak som inte orkar stänga själv utan behöver hjälp.

Vi har ju angett att funktionen är osäker men kunden får stöd av konsumentvägledaren att det är otillräcklig information och att ”skicket är sämre än kunden kan förvänta sig”.

Kan ni hjälpa oss?

Johan

Svar:

Förklara alltid osäkerhet

Allt beror på just det som konsumentvägledaren anger, om skicket motsvarar vad kunden kan förvänta sig. Dock är ”kundens förväntningar” vad en generell kund kan vänta sig, inte vad den aktuella kunden förväntade sig.

Centralt är också bilens ålder och körsträcka då de definierar vad kunden kan förvänta sig. På en nästan ny bil ska allt fungera, när det gäller en bil som är över tio år och passerat 25 000 mil ska den vara trafiksäker, dvs klara en besiktning och motor och drivlina ska fungera. På en gammal bil kan man tyvärr få förvänta sig att det finns en del som inte fungerar.

Du anger inte hur gammal den aktuella bilen är så jag kan inte uttala mig mer precist än så.

Beakta dock att juristerna i ARN inte accepterar generella friskrivningar, att ange osäker funktion utan att ange varför bortser de i regel ifrån. Det behöver stå en förklaring i noteringarna, till exempel centrallås osäker funktion, fönsterhiss höger bak svag. Då klarar ni er, men att bara ange osäker funktion utan närmare förklaring duger inte.

Tillbaka