Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Elbil

Henrik Idermark

Henrik Idermark är ansvarig för elbilsbranschen på MRF.

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Henrik Idermark - expertsvar

Hur följer vi kraven?

Fråga:

Vi byter bara däck och utför enklare reparationer på en av våra verkstäder. Hur påverkar den nya branschstandarden för elbilar vår verksamhet och vad måste vi göra för att följa de nya kraven?

Lotta 

Svar:

Tack för en mycket intressant fråga! Först och främst delar branschstandarden in arbetet på elfordon i två delar, högvoltsarbete och allmän hantering. Vad som avgör om ett arbete faller under högvoltsarbete eller allmän hantering är om det finns risk för elektrisk fara.

Lite förenklat faller enklarare reparationer och däckbyte oftast under allmän hantering vilket innebär lite lägre krav. Om ett specifikt arbete har bedömts (efter riskidentifiering) som allmän hantering innebär det exempelvis att alla som arbetar på elfordonet bör vara minst instruerade tekniker. Du kan läsa mer om allmän hantering och högvoltsarbete i branschstandarden som finns att ladda ner kostnadsfritt på www.mrf.se.

Henrik Idermark

Tillbaka