Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Elbil

Henrik Idermark

Henrik Idermark är ansvarig för elbilsbranschen på MRF.

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Henrik Idermark - expertsvar

Vågar vi ta in en elbil?

Fråga:

Vad gäller egentligen om vi ska ta in en elbil för att göra en enkel service i verkstaden? Vi får många förfrågningar om elbilar och har hittills tackat nej till de flesta arbeten med undantag för däckbyte och bromsrelaterade reparationer.

Rådvill

Svar:

Tack för en bra och aktuell fråga. Här kan du läsa om vår nya branschstandard för hantering av elfordon, där du kan hitta ett mer heltäckande svar än vad jag kan ge här.

Men kortfattat är branschstandarden indelad i två avsnitt; ”allmän hantering” och ”högvoltsarbete”. Som du säkert har listat ut ställer högvoltsarbete höga krav, medan servicearbete, förutsatt att det inte föreligger någon elektrisk fara och att tillverkarens anvisning inte ställer högre krav, hamnar under allmän hantering. Några exempel på vad som gäller vid allmän hantering är att alla som vistas i lokalen bör ha kännedom om riskerna med elfordon samt att den tekniker som utför arbetet har en något djupare utbildning kallad ”instruerad tekniker elfordon”. 

För mer information finns branschstandarden för nedladdning på www.mrf.se.

Henrik Idermark

Tillbaka