Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Fel pris på inbytesbil

Fråga:

Vi har en kund som beställt en bil som var planerad att levereras i augusti, men bilen ser nu ut att i stället att levereras i början av nästa år. Kunden godtar leveransförseningen, men på grund av den vill vi justera inköpspriset på hans inbyte med tanke att inbytesbilen nu

är äldre och gått betydligt länge. Har vi rätt att göra några sådana prisjusteringar på inbytesbilen i efterhand?

Mustafa, Göteborg

 

 

 

Svar:

Avtala inte om pris

Vid längre leveranstider än normalt som vi befinner oss i nu, brukar jag stark rekommendera att inte avtala om prispå  inbytesbil. Möjligen kan man ange en ej bindande prisindikation.

Har man trots allt avtalat om pris på inbytesbilen, finns i villkoren vissa ventiler till omvärdering och ersättning för övermil enligt MRFs leveransvillkor för personbilar (se nedan) Observera att sedan den 1 maj finns en del förändringar i MRFs leveransvillkor för personbilar.

5 B. Inbytesbilen ska levereras i samma skick och med samma utrustning som vid värderingstillfället om inte något annat har avtalats. Om inbytesbilen är i påtagligt annorlunda skick kan säljföretaget kräva en omvärdering dock inte enbart p g a förändrad körsträcka om denna understiger 200 mil från värderingstillfället. Avdrag görs i så fall med 5 (10 kr from 1 maj 2022) kr per mil, om inte annat belopp har avtalats. Parterna har också rätt att kräva omvärdering av inbytesbilen om värdet av denna, direkt eller indirekt, påverkas genom ändringar i skatter eller liknande myndighetsbeslut med mer än 2 % (4 % from 1 maj 2022), dock minst 2 000 kr.

Tillbaka