Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Kan kunden hoppa av?

Fråga:

Vi har en konsument som inte vill kännas vid en bilaffär. Affären diskuterades ingående med kunden muntligen i bilhallen och vi har skickat en orderbekräftelse. Tyvärr glömde vi, i samband med att affären gjordes upp, att få kundens namnteckning på köpeavtalet. Har vi rätt att kräva skadestånd?

Petra

Svar:

Viktigt med köpeavtal

En förutsättning för att man skall kunna kräva skadestånd för en avbeställning är att parterna anses ha ingått ett bindande köpeavtal. Visserligen finns det inga lagliga formkrav för bilköp som till exempel vid fastighetsköp, men i många fall kan det bli svårt för säljaren att bevisa att ett bindande köp har ingåtts. Att efter muntliga diskussioner enbart skicka en orderbekräftelse – utan underskrivet köpeavtal – räcker i de flesta fall inte om kunden hävdar att hen inte köpt någon bil. I det aktuella fallet kan det därför bli svårt att bevisa att något bindande avtal ingåtts. I andra fall kan det däremot finnas korrespondens som kan göra den saken lättare. I stället är mitt råd att alltid använda sig av MRF:s köpeavtal och standardvillkor, som under p.2 beskriver när ett köpeavtal är bindande:

Köpeavtalet är bindande för båda parter när det har undertecknats av köparen och en behörig företrädare för säljföretaget.

  1. Har endast en konsument undertecknat köpeavtalet är det fråga om en beställning. Säljföretaget blir bundet när köpeavtalet har undertecknats av en behörig företrädare. Det undertecknade avtalet eller en orderbekräftelse ska skickas till konsumenten senast en vecka efter beställningsdagen. Konsumenten är bunden när han har fått avtalet eller orderbekräftelsen.

Ett ytterligare starkt skäl att använda MRF:s leveransvillkor (p.11) är att säljaren vid en avbeställning då förbehållit sig förutbestämda skadeståndsbelopp, som beroende på avbeställningstid motsvarar fasta procentsatser av köpeskillingen. I annat fall måste säljaren kunna visa vilka kostnader hen haft och vilken förlust hen gör till följd av affären.

Tillbaka