Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklmamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohms expertsvar

Knivigt att sälja reparationsobjekt

Fråga:

Vad ska vi tänka på när vi säljer en gammal bil som reparationsobjekt, en bil som vi inte hunnit testa? Det händer ju ibland när vi precis fått in en bil som en kund vill ha omgående.
Nalle

Svar:

Konsumentköplagen (KKL) är restriktiv mot generella friskrivningar. I och för sig framgår det att man vid bedömning om det är fråga om ett köprättsligt fel, alltid måste beakta samtliga omständigheter. Det vill säga: Vad kostade bilen? Hur gammal är den? Hur långt hade den rullat? Vilken typ av fel? Vilken information eller reservationer hade köparen fått vid köpet? Oavsett friskrivning är det därför inte alltid som ett fel, som ofta kan betecknas som normalt slitage, uppfyller kravet på fel enligt KKL. 

När det sedan gäller just generella friskrivningar som till exempel reparationsobjekt, så innehåller KKL en särskild paragraf som behandlar detta:

”17 § Även om en vara har sålts i ”befintligt skick” eller med ett liknande allmänt förbehåll, skall den anses felaktig, om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.”

En skrivning som ”befintligt skick” eller ”reparationsobjekt” innebär alltså en viss information och friskrivning för säljarens del, men som framgår av lagtexten räcker den ofta inte så långt. I ARN ser jag tyvärr allt för ofta där vissa mindre bemedlade ”gråhandlare” regelmässigt skriver reparationsobjekt på bilar i prisklassen 100 000–200 000 kronor, utan att uppvisa en VDN eller annan info om vilka fel som finns på bilen. I dessa fall vinner konsumenten oftast. Å andra sidan har vi givetvis många andra fall i ARN gällande bilar 30 000–50 000 kronor, där kunderna ofta förlorar eftersom felen inte bedöms som köprättsliga.

För att kunna sälja bilar som reparations- eller renoveringsobjekt har MRF i samråd Konsumentverket i den ny varudeklarationen (senaste version juni 2019) tagit fram en särskild röd ruta gällande reparationsobjekt där det tydligt bör framgå, vilka orsakerna är. På sedvanligt maner går det även givetvis i VDN och köpeavtal att ange än mer specifika fel som finns på bilen. Kontentan är alltså att du inte kan avtala bort konsumentköplagen men att du kan avtala om en varas skick. Det vill säga: Ju mer specifika friskrivningar desto mindre ansvar.

David Norrbohm

Tillbaka