Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Måste vi betala?

Fråga:

Vi sålde en lånebil för ett par veckor sedan. Nu har kunden hört av sig eftersom han fått ett krav från Italien gällande en trafikförseelse som begicks när vi var ägare till bilen. Kravet verkar stämma eftersom det finns ett foto på bilen. Tyvärr kan vi inte se vem som hade lånat bilen vid tidpunkten för förseelsen. Måste vi betala boten?

Pelle

Svar:

Även en italiensk bot är en bot

För det första råder inga tvivel om att en italiensk bot även kan ses som ett köprättsligt fel som förelåg vid tidpunkten för köpet. De s.k. felparagraferna (16-21 §§) i konsumentköplagen är visserligen inte skrivna för att täcka in alla sorters tänkbara fel. Men att bilen är belagd med en italiensk bot kan alla gånger ses som om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I de flesta fall rör det sig inte om bluffakturor, utan det handlar oftast om att man råkat köra in i en ”zona limitata”, förbjuden zon, och fångats av övervakningskameror. De här förbudszonerna är vanliga i norra Italien. För att driva in böterna anlitar kommunerna internationella inkassoföretag som begär in uppgiften från svenska trafikregistret. När det gäller själva boten är mitt råd att ni betalar den. EU har nämligen sedan ett år tillbaka ett samarbete när det gäller indrivning av böter. Det skulle dessutom kunna bli problem om kunden får för sig att åka på bilsemester till Italien. Ni bör därför betala boten.

Tillbaka