Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Måste vi köpa tillbaka bilen?

Fråga:

Jag har en säljare som sålt och levererat bil som skulle användas som dragbil till kundens husvagn. Nu har det visat sig att bilen enbart får dra 750 kg och kunden behöver kunna dra 1 400 kg. Vår säljare har enligt uppgift lovat att bilen skulle kunna dra minst 1 400 kg. Säljaren har slutat hos oss men kunden, som är en gammal kund till oss är trovärdig. Har kunden något eget ansvar att ta reda på detta själv om dragvikten var så viktig för honom? Behöver vi köpa tillbaka bilen, finns det någon vedertagen avräkning för användande när man behöver köpa tillbaka bilen?

Calle, Blekinge

 

Svar:

Köpet får hävas

Hade niävning blir HHG´´HähölövlxvHsde ni inte utlovat eller avtalat om en dragvikt på 1 400 kg, hade det inte varit något fel på bilen och det hade i stället varit kunden som hade behövt undersöka eller efterfråga dragvikten närmare. Men nu är det i stället ostridigt (dvs ni har inte invänt om det) att ni utlovat denna dragvikt. Det innebär då att det är avtalat och kunden behöver då – mot denna information av en fackman – inte göra några ytterligare efterforskningar. Eftersom felet inte går att avhjälpa och det får ses som väsentligt, blir det hävning av köpet. Har kunden hunnit hämta ut/köra med bilen blir det avdrag för nytta i enlighet med p 9 C i leveransvillkoren.

Tillbaka