Lack, plast & skador

Jan Olvenmo

Jan Olvenmo är ansvarig för plast-, lack- och skadefrågor på MRF. Har mer än 30 års branscherfarenhet

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Hur gör man med kunder som vill få med gamla skador?"

Jan Olvenmos expertsvar

Kan kunden bestämma hur vi ska reparera?

Fråga:

Vi har tagit emot en frontskadad Ford och gjort en skadeoffert, alla beräkningar baserade på biltillverkarens reparationsanvisningar. Vi har också räknat med originaldelar. Nu till vårt lilla problem: Kunden vill att vi ska reparera på ett annat sätt än vad tillverkaranvisningarna säger och att vi ska använda så kallade alternativa bildelar. 

Jag har sagt att vi inte vill utföra reparationen så. Kunden är stor och betydelsefull för oss så vi vill hjälpa honom och nu har vi hamnat i klinch med honom med risk för repressalier. Vad säger du, hur ska vi hantera detta? Kan kunden tvinga oss att göra som han säger? Om vi nekar kanske vi blir av med deras bilar.  

Rolle rättfärdig  

Svar:

Ja, det här är inte lätt Rolle, jag ska försöka så enkelt som möjligt vägleda dig.

För det första så kan kunden inte tvinga er, ni kan neka att ta jobbet. Men jag förstår ert dilemma, tackar ni nej blir ni av med hela kakan, tråkigt när en kund har så stor makt. 

Om ni blir beordrade att utföra en reparation som inte är rätt, enligt kundens anvisningar, så sitter ni med Svarte Petter, det vill säga ni får stå för eventuella reklamationskostnader. 

Så om kunden kräver att ni ska utföra jobbet enligt hans anvisningar så ska ni informera kunden och bilägaren både muntligt och skriftligt om att denna reparation strider mot biltillverkarens anvisningar och därför är en provisorisk reparation. Då friskriver ni er från eventuella fel som kan uppstå. 

Om det är detaljer som kan påverka bilens säkerhet tycker jag att beställaren, i ert fall kunden, ska ta ansvar för metoden och det skriftligt (här kan MRF hjälpa dig med skrivningen). 

När det gäller alternativa delar så måste de vara av samma kvalitet som original, då kan det vara okej. Däremot ska ni vara medvetna om att eventuell extra tid för att passa in delar med dålig passform inte ingår i Cabas tider. Är det så ska ni göra tidstillägg.

Nästa fråga om bilen har rostskyddsgaranti och vad som gäller runt den, det kan bli framtida problem även här. 

Gör som biltillverkaren säger! Blir ni ändå beordrade och reparera på annat sätt, informera både muntligt och skriftligt om provisorisk reparation för att slippa behöva vara ansvariga för någon annans beslut. 

Jan Olvenmo

Tillbaka