Lack, plast & skador

Jan Olvenmo

Jan Olvenmo är ansvarig för plast-, lack- och skadefrågor på MRF. Har mer än 30 års branscherfarenhet

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Hur gör man med kunder som vill få med gamla skador?"

Jan Olvenmos expertsvar

När börjar ett jobb? Och två frågor till …

Fråga:

Nu är det saker som vi diskuterat här på jobbet och vi är inte överens. Det vi diskuterat är vad som gäller när man jobbar med en bil och följer fabrikantens anvisningar, men ser något som är helt galet. Hur ska man reagera då?
Några av oss tycker man ska stoppa jobbet och kontakta biltillverkaren om man ser något galet, medan några andra säger ”jobba på för dom lyssnar ändå inte”.
Och hur gör man om reparationsanvisningarna blir förändrade under själva jobbet? Vi är lika delade där. Om man jobbar med en bil och reparationsanvisningarna förändras anser några av oss att man ska fortsätta, medan de andra säger att man ska följa den nya metoden även om man måste skaffa nya reservdelar.
Nu kom jag på en tredje fråga: När startar egentligen ett jobb?
Villrådig 

Svar:

Ja, det blev inte en fråga utan tre. Vet inte i vilken ände jag ska börja, men tror att jag börjar från början, det vill säga med din sista fråga, när ett jobb startar.
Jag anser att jobbet startar när kunden kommer in och bokar tid för jobbet. När kunden sedan kommer in och besiktigar bilen måste ni ibland ta fram reparationsanvisningar för att kunna genomföra en riktig skadekalkyl. Om ni här måste beställa hem delar, exempelvis en bakskärm som ska anpassas (kapas till) för reparationen och lämnas in på lackering för rostskyddslackering innan den monteras, så har definitivt reparationen påbörjats.
Om ni upptäcker något som ni ser är uppenbart tokigt när ni följer anvisningarna så ska ni stoppa jobbet och kontakta biltillverkaren (generalagenten), påtala felen och invänta instruktioner hur ni ska gå vidare.
Om ni har påbörjat en reparation efter biltillverkarens anvisning och det kommer en senare metod innan jobbet är klart så behöver ni inte göra om det jobbet; vore den första metoden så dålig att den vore trafikfarlig skulle biltillverkarna återkalla alla bilar där den metoden använts och reparera om dessa bilar.
Jan Olvenmo

Tillbaka