Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Lack, plast & skador

Jan Olvenmo

Jan Olvenmo är ansvarig för plast-, lack- och skadefrågor på MRF. Han har mer än 30 års branscherfarenhet.

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Hur gör man med kunder som vill få med gamla skador?"

Jan Olvenmo - expertsvar

Skriver inte alla skrotintyg?

Fråga:

I dag träffade jag några av mina plastreparatörkollegor i branschen och vi satt och diskuterade plastreparationer. Då undrade jag hur många skrotintyg de skriver ut åt verkstäderna som lämnar plastreparationer till dem. Mina kollegor såg ut som frågetecken. En undrade vad skrotintyg var, en hade hört talas om dem men aldrig sett något. 

Jag fick förklara att verkstäder skickar plastdetaljer, som har för stora skador för att repareras, till mig och att jag får göra en ny skadekalkyl på plastreparationen. Överskrider skadekostnaden för reparationen värdet på detaljen så skriver jag ut ett skrotintyg och skickar till verkstan. Verkstäderna hävdar att det är både för deras egen del och för att vissa försäkringsbolag krävde det. 

Vad är det som gäller runt det här med skrotintyg? 

Mia, förvirrad plastreparatör

Svar:

Lätt att bli förvirrad när man inser att andra inte har de krav på sig som du har. Det var länge sedan man pratade om skrotintyg från plastreparatören (orsaken till att bilplastreparatören var den som utfärdade dem var att skadeberäknarna på verkstäderna inte hade så god kunskap om just plastreparationer). I dag är de helt borttagna. Bilplastforum – ett forum för bilpastrepararationer där alla aktörer i branschen är delaktiga – beslutade för många år sedan att ta bort dem. 

Jag blev lite förvånad över att det fortfarande finns verkstäder och försäkringsbolag som kräver skrotintyg. Att utfärda skrotintyg är ett rent extrajobb för plastreparatören; här måste man i en del fall göra en helt ny skadeberäkning och se att delen inte är lönsam att reparera. 

Som ansvarig för bilplast inom MRF anser jag att ni inte ska behöva hålla på med dessa intyg åt verkstäderna eller försäkringsbolagen. Är det så att någon verkstad eller något bolag trots allt kräver det, ska bilplastreparatören också ha rätt att ta ut ersättning för det extrajobb som krävs att göra en ny bedömning av skadorna på plastdetaljen och utfärda skrotintyget. 

Jan Olvenmo

Läs fler frågor och svar: Lagringen var helt slut

Tillbaka