Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Lack, plast & skador

Jan Olvenmo

Jan Olvenmo är ansvarig för plast-, lack- och skadefrågor på MRF. Han har mer än 30 års branscherfarenhet.

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Hur gör man med kunder som vill få med gamla skador?"

Jan Olvenmo - expertsvar

Vi vill byta det hagelskadade taket men bolaget vägrar

Fråga:

Vi har fått in en husbil med hagelskador framför allt på taket och gjort en första skadebesiktning. Skadorna är så omfattande och svårplacerade att det skulle vara svårt att reparera taket med ett fackmässigt bra resultat. Därför valde vi att sätta upp byte av taket och skickade skadeofferten till försäkringsbolaget. 

Vi anser att vi inte kan reparera fackmässigt. Taket har kraftiga hagelskador vid skarvarna och tillverkaren rekommenderar byte för att undvika risk för vattenläckage med fuktskador.

Men bolaget accepterar inte ett takbyte. De fram­härdar att det finns metoder och att andra verkstäder reparerar dessa typer av skador. Nu känner vi oss tvungna att göra som bolaget säger. Om vi gör det, kan vi då friskriva oss från eventuella framtida vatten­läckage och fuktskador? 

Upprörda Gerda 

Svar:

Du är inne på det rätta redan i din fråga, hur ni skulle kunna friskriva er från ansvar. Jag tycker att ni har agerat rätt och om ni anser att ni inte kan reparera fackmässigt och har stöd från tillverkaren ska ni byta. 

Sedan är försäkringsbolaget den betalande parten och ska godkänna reparationskostnaden; vill de också bestämma reparationsmetod måste de också ta ansvar för metoden precis som tillverkarna gör. 

Reparerar ni skadan som bolaget vill måste ni infor-mera bilägaren både skriftligt och muntligt om att ni inte tar ansvar för metoden och att ni därför kommer att göra en provisorisk, ej fackmässig, reparation och inte tar ansvar för eventuella följdfel som vattenläckage/fuktskador. Ni har stöd av tillverkarens anvisade metod. Även försäkringsbolaget ska ha den informationen. Ni bör också tydligt avråda bilägaren och försäkringsbolaget från en felaktig reparation.

PS! Glöm inte en underskrift av bilägaren på arbetsordern där det står att det är provisorisk/ej fackmässig reparation och att ni har avrått reparationen! 

Jan Olvenmo

Läs även: Mellan plåt och lack, – vem ska göra vad?

Tillbaka