Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Lack, plast & skador

Jan Olvenmo

Jan Olvenmo är ansvarig för plast-, lack- och skadefrågor på MRF. Han har mer än 30 års branscherfarenhet.

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Hur gör man med kunder som vill få med gamla skador?"

Jan Olvenmo - expertsvar

Vilket lim ska vi använda

Fråga:

Nu behöver jag din hjälp. Personalen på en av våra verkstäder använder sig av ett enkomponentslim vid rutbyten. Jag har påpekat att vi ska använda ett anvisat tvåkomponentslim, men verkstäderna tycker att det andra är så mycket bättre. De säger att ett tvåkomponentslim är mycket farligare och krångligare att hantera, och att enkomponentslimmet är isocyanat-fritt. Jag hävdar att där tillverkaren säger att vi ska använda en viss produkt så ska vi göra det. Kan dom fortsätta så här? Vad kan hända med oss som verkstad om vi inte följer tillverkarens anvisningar? Är ett komponentslim verkligen isocyanat-fritt? 

Upprörd Pete

Svar:

Det som alltid är viktigast är arbetsmiljön. Här ska man sträva efter att jobba med så miljövänliga produkter som möjligt, sedan måste man alltid ta tillverkarens reparations anvisningar på allvar. Enkomponentslim eller tvåkomponentslim har debatterats länge. Enkomponentslim härdar generellt långsammare än tvåkomponentslim. 

I ditt fall handlar det om fackmässighet; för att utföra ett fackmässigt arbete ska man följa tillverkarens reparationsanvisningar och använda anvisade produkter eller motsvarande som uppfyller tillverkarens krav. Gör man inte det, gör man inte ett fackmässigt arbete och det innebär att verkstaden själv får ta ansvar för hela reparationen och eventuella reklamationer eller andra fel som kan uppkomma på grund av att reparationen inte utförts fackmässigt. 

Så svaret är att tillverkarens anvisningar inte ska frångås och att enbart godkända produkter som uppfyller tillverkarens krav ska användas. Risken är annars att verkstaden får stå för framtida reklamationer som beror på felaktig metod och produkt. 

Är enkomponentslim isocyanat-fritt undrar du också. Svaret är att båda ja och nej. Det finns enkomponentslim som är isocyanat-fritt men många är det inte. Att skydda sig själv och andra när det gäller isocyanater är inte svårt om föreskrifterna följs. Den som utför arbetet måste ha en arbetsmiljöutbildning, känna till riskerna och hur man skyddar sig. Viktigast är att använda personlig skyddsutrustning och tänka på omgivningen när det jobbas med rutbyten oavsett om enkomponents- eller tvåkomponentslim används.

Det är också viktigt att titta på rutinerna kring vindrutebyten. Är det många byten under en dag och ni har kunder som hämtar och lämnar bilen samma dag så måste limmet ha hunnit härda innan kunden hämtar ut bilen och här kan härdningstiden vara avgörande. Det ska aldrig glömmas att objektets temperatur påverkar härdningstiden väldigt mycket – kall bil lång härdningstid, varm bil kort härdningstid. 

Så mitt svar är att du har rätt och att ni ska följa tillverkarens reparationsanvisningar och använda godkända produkter. Personalen ska bära skyddsutrustning. 

Jan Olvenmo

Läs även: ”Gör inte gratisjobb”

Tillbaka