Färre nya personbilar

Under maj 2024 nyregistrerades 25 947 personbilar, tolv procent färre än i maj 2023. Av de nyregistrerade bilarna i maj var 29 procent elbilar, jämfört med 40 procent i fjol. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Den svagare konjunkturen påverkar framför allt privatpersoners nybilsköp. Hittills i år har privatpersoners nybilsköp minskat med åtta procent medan företagen (juridiska personer plus enskilda näringsidkare) minskat sina nybilsköp med fyra procent. I maj stod företagen för 70 procent av nyregistreringarna.

De laddbara personbilarna – elbilar och laddhybrider – utgör fortsatt majoriteten av nyregistreringarna, 52 procent. Under maj nyregistrerades 7 648 elbilar, motsvarande 29 procent av samtliga nyregistrerade personbilar. Förra året i maj stod elbilarna för 40 procent av nyregistreringarna. Antalet nyregistrerade laddhybrider var i maj 5 842, motsvarande 23 procent. Laddhybriderna har ökat sin andel av nyregistreringarna något, från 20 procent i maj 2023 till nuvarande 23 procent.

Under maj månad nyregistrerades 3 685 lätta lastbilar (-12 procent jämfört med maj 2023) och 667 tunga lastbilar (-13 procent). Under maj var 18 procent av alla nya lätta lastbilar eldrivna och hittills i år är andelen 22 procent. Bland de tunga lastbilarna var sex procent av nyregistreringarna i maj eldrivna och åtta procent var gasbilar.

Antalet nya bussar drivs till stor del av de offentliga upphandlingarna inom den regionala kollektivtrafiken och varierar mycket över tid. I maj nyregistrerades 64 bussar jämfört med 96 i maj 2023. Hittills i år har det endast nyregistrerats tolv eldrivna bussar och 14 gasbussar.

De preliminära uppgifterna avseende avregistreringar visar på fortsatt låg skrotning av personbilar, samtidigt som exporten är fortsatt hög. Under maj månad skrotades drygt 10 000 bilar och cirka 14 000 exporterades.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *