Färsk EU-dom slår mot biogas

Sveriges skattebefrielse för biogas rivs upp efter en dom i EU-domstolen. Det innebär att transportföretag får betala 10 kr extra/mil om de använder biogas som drivmedel.

Bakgrunden är följande:

Sommaren 2020 godkände EU-kommissionen en tioårig förlängning av Sveriges skattebefrielse för biogas. Beslutet överklagades till EU-tribunalen och strax före jul kom domen som innebar att tribunalen ogiltigförklarade beslut om skattebefrielse. Under måndagen kom beskedet att varken den svenska regeringen eller EU-kommissionen har valt att överklaga beslutet som vann laga kraft i lördags. Beslutet om skattebefrielse ligger nu hos Skatteverket. Tidigare har Skatteverket årligen beviljat avdrag eller återbetalning till cirka 700 företag, med drygt 1,5 miljarder kronor.

– Det här är ett hårt slag för transportsektorn och de företag som väljer att gå före i den gröna omställningen genom att använda biogas. Vi ser att det kan innebära kostnadsökningar på upp till 30 miljoner kronor för ett åkeri med 150 biogaslastbilar. Transportsektorn är en lågmarginalbransch och det slår undan benen på företagen som kämpar i den gröna omställningens framkant, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

Processen innebär stor osäkerhet för transportsektorn och de långsiktiga förutsättningarna för den gröna omställningen.

Den svenska regeringen har skickat brev till EU-kommissionen för att understryka stödets betydelse för branschen och den gröna omställningen. De kommer att ha löpande dialog för att få ett fortsatt godkännande av skattebefrielsen.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar