Fler verkstäder, men färre i glesbygd

Antalet bilverkstäder fortsätter öka, enligt en undersökning som Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, och Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SVFV, har gjort.

– Konsumenterna är de stora vinnarna, genom ökad närhet, valfrihet och priskonkurrens, säger Bo Ericsson, branschdirektör för branschorganisationen SFVF.

Men det finns även förlorare.

– Bilberoende glesbygdsbor går miste om viktig samhällsservice när småverkstäder lägger ner, säger han.

Totalt fanns vid senaste årsskiftet 4 437 verkstäder med en omsättning på över en miljon kronor, varav 3 891 är serviceverkstäder. 546 är skadeverkstäder. I vissa fall, framför allt på landsorten, är gränsen mellan serviceverkstad och skadeverkstad flytande.

– Tillväxten sker alltjämt i syd- och mellansveriges storstadsområden samt längs Norrlandskustens tätbefolkade områden. Men i norra Sveriges lands- och glesbygd fortsätter bilverkstadsdöden härja, säger Bo Ericsson.

Den största nettotillväxten, sett till marknadens storlek, sker i Västernorrlands län. Där har antalet verkstäder ökat från 103 till 133 det senaste året. Uppsala län har ökat från 135 till 161 och Södermanlands län från 137 till 151.

I Norrbottens län är det tvärtom. Där har antalet verkstäder sjunkit från 130 till 122 under samma period. I Jönköpings län har de sjunkit från 183 till 178. Även Dalarna, Gävleborg och Jämtland har en fortsatt negativ utveckling, om än marginell.

– De små verkstäderna på landsorten och i glesbygden är utsatta vilket mest beror på sviktande kundunderlag, säger Johnny Bräster, nytillträdd ordförande för SBF.

– Även investeringskrav i teknik, miljö och kompetens påverkar, liksom bristfällig digital infrastruktur. Det är inte överallt det finns tillräckligt snabb bredbandsuppkoppling för att kunna göra fordonsdiagnos och mjukvaruuppdateringar.

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *