Fordonsutbildning får kvalitetsstämpel

Fredrika Bremergymnasiet i Haninge firade den 13 februari sin certifiering som motorbranschcollege.

En motorbranschcollegecertifiering innebär en kvalitetsstämpel på den fordonstekniska utbildningen inom fordons- och transportprogrammen i skolorna.

– Vi är väldigt stolta över att ha certifierats till motorbranschcollege. Det är viktigt att kunna erbjuda högsta kvalitet på vår fordonstekniska utbildning till våra elever. Vi har nöjda elever på de fordonstekniska programmen och lärarna får bra kompetensutveckling. Eleverna får också  kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande. Det är några av de områden vi har utvecklat genom vårt goda samarbete med motorbranschens företag och certifieringen som motorbranschcollege, säger Maria Barnes, biträdande rektor på Fordons- och transportprogrammet, Fredrika Bremergymnasiet.

I och med certifieringen av Fredrika Bremergymnasiet finns det 25 motorbranschcollege i Sverige och fler är på väg mot certifiering.

– Grattis Fredrika Bremergymnasiet som klarat certifieringen till att bli motorbranschcollege! Det visar på ett gott kvalitetsarbete och en vilja att hela tiden utvecklas. Skolan har nära samarbete med bransch och företag på orten.  Det är utmärkande för en skola som erbjuder eleverna en fordonsteknisk utbildning i framkant och säkrar den framtida kompetensförsörjningen till motorbranschen, säger Jonas Hehrne, verksamhetsledare för motorbranschcollege.

– Fredrika Bremergymnasiet är en mycket viktig samarbetspartner för motorbranschens företag i regionen. Skolan har ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler. Som ordförande för den lokala styrgruppen för certifieringen är jag imponerad över det engagemang som skola, politik, fack och motorbranschens företag visat i och med certifieringen som motorbranschcollege, säger Morten Sjursen, ordförande för MBC-gruppen på Fredrika Bremergymnasiet och kvalitetschef på Olofsson Bil.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar