Första CAB för Sermi klara

Treffco är först i Sverige, och till och med i Europa, som ackrediterad CAB för Sermi. De har nu startat auktorisationerna av dem som har ställt sig i kö och den första verkstaden är godkänd.

Johan Nilsson, vd och ägare på Treffco, berättar:

– Redan i juni förra året ansökte vi till Swedac om att få bli ackrediterad CAB för Sermi. Vi var ackrediterat kontrollorgan typ C sedan 2001 och rekommenderades av Swedac att bli typ A 2020 som vi ansökte om och blev, vilket underlättade i den här processen. Det är en förutsättning att vara typ A-organ för att bli ackrediterad CAB för Sermi.

Företag kan ansöka om att bli ackrediterade kontrollorgan för CAB och Swedac är den instans som granskar och bedömer dessa företag. Godkända CAB bedömer i sin tur de verkstäder och mekaniker som vill bli auktoriserade för Sermi.

Syftet med Sermi är att verkstaden skall uppfylla de lagkrav som träder i kraft 1 augusti för att få jobba med säkerhetsrelaterade data och reservdelar i bilarna. Kunderna skall vara trygga med att känsliga data inte hamnar i orätta händer och det är viktigt att kontrollorganet garanterat är oberoende och opartisk i ackrediteringen. Sermiauktorisationen blir då en kvalitetsstämpel och ett bevis på att verksamheten är laglig och legitim.

Dessutom möjliggör Sermi att reglerna blir lika för de tillverkare som tillhandahåller data för fria verkstäder.

– Ett standardiserat regelverk för att hantera data gör arbetet enklare, man slipper förvirring och olika regler för olika tillverkare.

Många instanser på olika nivåer skulle komma överens om regelverket, vilket tog tid, men i februari i år var kravdokumentet klart, berättar Johan Nilsson. Därefter gick processen snabbt, bara några veckor senare var Treffco klara att börja godkänna verkstäder.

– Det underlättar förstås att vi är vana att jobba som kontrollorgan, vi har koll på alla papper, processer och vad som krävs av ett ackrediterat kontrollorgan typ A.

När en ansökan kommer in skickar Treffco ut en specifikation på vilka dokument som behövs, och när allt har kommit in tar det bara några arbetsdagar innan verkstaden är färdig och kan kalla sig auktoriserad för Sermi.

 

Mer om Sermi/
Sermi är en organisation som har till uppgift att utveckla och driva ett EU-regelverk för hur oberoende verkstäder för fordonsservice ska få tillgång till säkerhetsrelaterade data som används vid reparationer och underhåll. Organisationen drivs gemensamt av fordonstillverkare och företrädare för oberoende verkstäder.

Sverige är första landet i Europa med ackrediterade kontrollorgan för Sermi. Regelverket ska säkerställa att oberoende fordonsverkstäder får tillgång till säkerhetsrelaterade data från tillverkarna vid service och underhåll.

Det regelverk som Sermi har tagit fram börjar gälla inom EU den 1 augusti och ska implementeras genom medlemsländernas ackrediteringsorgan, däribland Swedac. Swedac ackrediterar kontrollorgan, det vill säga företag eller andra organisationer som vill kunna certifiera fordonsverkstäder enligt Sermi.

Nu är de första svenska kontrollorganen ackrediterade, vilket gör det möjligt för svenska fordonsverkstäder att kunna bli certifierade – en möjlighet som ännu inte finns i något annat europeiskt land.

– Det är alltid roligt att kunna ackreditera inom nya områden. Det känns särskilt bra att vi lyckats hålla tidplanen och att systemet finns på plats när det börjar gälla 1 augusti till nytta för en hel bransch och fordonsägare, säger Christofer Erlandsson, chef enheten för fordon och kontroll på Swedac.

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar