Framtidens skadeverkstad är här

Med nya smarta anläggningar, snabbare processer och genomtänkta arbetsflöden ska Möller bil vinna fler skadeverkstadskunder.

 Text och foto Tomas Ulander

Det talas mycket om paradigmskiften idag. Ett tydligt sådant är övergången från olja till el – från bilar med förbränningsmotor till bilar som drivs med el. Möller bil har tagit fasta på den förändringen, ser till helheten i affären och har uppvärderat betydelsen av koncernens skadeaffär.

Efter att sedan mitten på 2010-talet ha etablerat tre moderna skadeanläggningar; i Västerås, Örebro och Eskilstuna, har man nu invigt den fjärde i raden.

Möller bils nya och toppmoderna skadeverkstad i Uppsala öppnade i mitten av 2022 och sticker ut som den största, mest påkostade och mest miljöanpassade hittills. På verkstadstaket tronar 2 000 kvadratmeter solceller – tänkta att leverera skadeanläggningens behov av energi.

– Nu kanske jag skryter lite grann, men känslan är att vi ligger före med våra nya verkstäder och i våra skadeprocesser, jämfört med andra, säger Fredrik Wallin, skadeverkstadschef för Eskilstuna och Uppsala.

– Vi ligger bra till och har koll på vad vi gör. Vi har utökat kapaciteten, förbättrat logistiken, påskyndat processerna och minskat väntetiden för kunderna.

Möller bil har de senaste åren successivt rustat sina skadeverkstäder. Först ut var Västerås, sedan följde Örebro och Eskilstuna. Anläggningen i Uppsala omfattar Möller Bils alla nybilsmärken, begagnade bilar och all servicemarknad. Skadeverkstaden finns i en separat byggnad om cirka 4 200 kvadratmeter, med arbetsplatser för elva tekniker och åtta lackerare, två lackboxar och stor torkugn. Byggnaden inrymmer även rekondanläggning och däckhotell för förvaring av 3 500 uppsättningar däck.

Utvecklingen av skadeverkstäderna är en högst medveten strategi inom Möllerkoncernen. Man har etablerat stora, moderna skadecentra i både Norge och Sverige. Lönsamheten på skadesidan är god.

– Vi tror att intäkterna från vanlig service och reparation kommer att sjunka i takt med att elbilarna blir fler och insättningen av olja minskar, säger Fredrik Wallin.

– Skadeaffären är bra, ligger stabilt över tiden och är viktig för framtiden. Vi satsar och bygger stort och numera har vi egen lackverksamhet, fortsätter han.

Möller bil har hittat en framgångsformel för hur man ska bygga moderna skadeverkstäder. Storleken varierar mellan orterna, men verkstäderna ser annars i princip likadana ut. Konceptet har förädlats och förts vidare till varje ny anläggning man etablerat.

– Vi har successivt byggt smartare, vågat lite mer och tagit i lite mer i budgeten för varje ny skadeverkstad vi byggt. Vi tittar på våra marknadsandelar på orten och anpassar storleken lite efter det. Vi har bra flöden och god effektivitet på alla våra verkstäder, som bland annat handlar om att ha ändamålsenliga lokaler.

Så var det inte i de gamla lokalerna. Belysningen var sämre, utrymmena mindre och man fick kanske köra in och ut en bil tre–fyra gånger för att få plats. Bökig logistik som hämmade effektiviteten och möjligheterna att uppnå målen i den KPI-rapport man jobbar med.

– Vår nya verkstad i Uppsala är byggd och anpassad från början för skadeverksamhet. Här ligger allt i samma byggnad, under samma tak och alla arbetsmoment ”sitter ihop”. Vi strävar efter god logistik och här uppnår vi hög effektivitet. Personalen har gått från mörka och trånga lokaler, och nu är de jättenöjda, säger Fredrik Wallin entusiastiskt.

Man slås av renheten, rymden och det fina, behagliga ljuset i lokalerna.

– Vi har led-belysning i hela anläggningen och ljuset är anpassat till varje arbetsmoment. Plåtslagarna, lackerarna, lackboxen, efterjusteringen – alla arbetsplatser har olika belysning, inställd efter respektive arbetsuppgift.

Först går bilen in till ”plåten”, därpå till förarbetena för lackeringen. Arbetsplatserna har nedfällbara väggar som gör att det går att isolera varje lackarbetsplats. Därefter fortsätter resan till lackboxen. I Uppsalaverkstaden finns två lackboxar, båda försedda med lyftar, där bilen går att sänka ner under golvnivån eller lyfta upp. Allt för att förbättra åtkomst och förenkla lackarbetet. I direkt anslutning till lackboxarna finns en stor ugn, som tar emot bilar från båda boxarna. Där finns plats för upp till fyra–fem bilar.

– Fördelen är att bilen kan gå direkt in i ugnen efter lackeringen, vi tappar ingenting i produktionen. Vi kan direkt ta in en ny bil i lackboxen och torktiden i ugnen stoppar inte flödet, säger Fredrik Wallin.

Sedan går bilen till efterjustering och tillbaka till plåtslagaren. Bilen är hela tiden inne i anläggningen och behöver aldrig tas ut. Genomsnittstiden är fem dagar från att bilen kommer in tills den är klar, inklusive lackeringsarbetena.

– Vi räknar med att kunna sänka genomsnittstiden med en dag jämfört med gamla anläggningen, berättar Fredrik Wallin.

Man lägger inte ut några jobb i dag, utan allt görs inom den egna verksamheten. Lackarbete görs på cirka 95 procent av bilarna, det är väldigt sällan man bara kan byta delar. Rutbyten görs också, liksom plastreparationer.

– För det har vi en separat arbetsstation med egen ugn. Plastarbeten gör vi på alla anläggningar. Det är ur miljösynpunkt en riktig åtgärd.

Anläggningen har kapacitet för cirka 70 bilar i veckan och man har ungefär 40 bilar inne samtidigt. På årsbasis räknar man med att kunna komma upp i närmare 3 000 bilar och totalt runt 6 000 skadeärenden, eftersom samma bil kan ha flera skadeärenden. Årsomsättningen på arbetet är drygt 30 miljoner, varav cirka 20 miljoner ligger på plåtarbeten och resten på lackeringen.

Medelskadan ligger fortfarande på cirka 22 000 kronor, en liten ökning, men inte speciellt stor. Bilarna har fått mer och smartare säkerhetsutrustning, vilket borde leda till färre krockar. Å andra sidan, när man väl krockar, borde den dyrbara utrustningen leda till att reparationskostnaderna ökar.

– Vi ser inte riktigt den utvecklingen ännu. Den genomsnittliga skadan ligger fortfarande ganska stabilt, men den kommer att gå upp, tror Fredrik Wallin och fortsätter:

– Vi har till exempel en Volkswagen ID.4 inne just nu som vi åtgärdar för runt 400 000 kronor. Bilarna blir ju dyrare och det innebär att vi kan laga dem mer.

De nyckeltal, KPI:er, som verkstaden arbetar med, styr också i den riktningen.

– Vi ska inte byta så mycket som möjligt, utan laga så mycket som möjligt. Vi mäts på hur mycket vi riktar, insättning av begagnade delar och hur mycket plastreparationer vi gör.

Fredrik Wallin uppger att man har god produktivitet, bland annat tack vare de ändamålsenliga lokalerna. Men även personalen har naturligtvis en avgörande roll.

– Det ställs mer och mer krav på oss, inte minst elbilarna kräver att vi har utbildad personal för att vi ska få handskas med dem, men vi ligger i framkant. Vi har bra kontakt med Volkswagen Group Sverige och fabrikerna och är väl förberedda på den reparation som ska komma.

Han fortsätter:

– Vad gäller själva reparationsmetoderna har vi tydliga riktlinjer och anvisningar för hur vi ska göra. Vi byter aldrig komponenter eller kapar i en bil utan att kolla i reparationsanvisningarna. Det har ju med säkerheten att göra.

– Jag skulle själv inte vilja köra runt i en bil som blivit felaktigt reparerad och vara med om en krock, säger Fredrik Wallin.

Det är utan tvekan en modern och effektiv anläggning som Möller byggt i Uppsala. Siktet är inställt mot framtiden, med ökande andel elbilar, vilka väger väsentligt mer än motsvarande bilar med förbränningsmotor. Man har därför installerat ett 20-tal lyftar i anläggningen, med kapacitet att lyfta tre ton.

– El och hybrider ligger redan i dag på 20–30 procent av alla reparationer. Vi måste uppnå att det ska bli lika naturligt och normalt att jobba med en elbil, som med en bensin- eller dieselbil. Även elbilar kommer ju att krocka.

Det finns onekligen en hel del att tänka på vad gäller elbilarna. Verkstäderna behöver vara alerta och planera för hur bilarna ska hanteras när det gäller större reparationer. El- och högvoltsystemet är en utmaning i sig. Det behövs karantän-platser och så fort det blir en skada på en elbil blir det en ganska stor reparation för att få bilen körbar igen.

– Men elbilar behöver inte alltid göras strömlösa, för att byta en stötfångare behövs det till exempel inte. Men så fort vi ska svetsa eller skära i bilen måste vi det. Det är framtiden för Möller att utbilda mekanikerna så att alla kan och får jobba med elbilar.

Möller bil har även utvecklat sin syn på kunden. Även om man har bra dialog och kontakt med försäkringsbolagen och dem som oftast betalar fakturorna, vill man ändå se bilägaren som den egentliga kunden.

– Tanken är att den som kliver in genom dörren är vår kund. Vi ska vara tillgängliga och ge så hög servicegrad som möjligt. Vi vill att kunderna aktivt ska välja oss för att det fungerar smidigt och bra här, även om man inte har märkesförsäkringen, menar Fredrik Wallin.

Skadekunder har annars varit ett tålmodigt släkte och två månaders väntetid har man fått acceptera som normalt. Möller vill vända på den tendensen och erbjuder olika alternativ för skadebesiktningen.

– I dag ligger vi på en till två veckors väntetid. Kommer kunden hit försöker vi göra besiktning direkt, vi skickar inte i väg någon. Vi kan även erbjuda fast tidsbokning eller att kunden kan göra sin egen fotobesiktning hemma.

Den vanliga stötestenen är tillgången till utbildad personal. Många anställda följde med från gamla anläggningen, men annars är det samma läge hos Möller som på flertalet andra ställen.

– Bästa sättet är att jobba med APL-platser. Vi har täta samarbeten med skolan och vi måste våga utbilda folk.

Utbildning är enda vägen, menar Fredrik Wallin, och antalet elever måste öka. Han anser att plåtslagar- och lackyrket är underskattat i dag, både bland eleverna själva, 15–16 åringarna och deras kompisar och föräldrar.

– Man tror fortfarande att det är smutsigt och mörkt och man ser den gamla smörjgropen framför sig. Den bilden måste vi ändra på. Titta på våra lokaler, det är ljust och fint, rent och snyggt.

Vilka lärdomar har då Möller bil dragit av de senaste årens skadeverkstadsutveckling och vad är viktigt att tänka på?

– Det är lätt att fastna i det gamla tankesättet och att man mentalt sitter kvar i den gamla miljön. Även om vi byter lokal och får ny mark under fötterna är vi samma människor. Vi är såklart inte färdigutvecklade utan måste tänka nytt och skapa nya rutiner. Men vi har alla förutsättningar och inget att skylla på.

 

Faktaruta Möller bil i Uppsala

Nya Uppsalaanläggningen invigdes 2022 och hela markområdet är på 47 000 kvadratmeter och med en byggnadsyta om 17 000 kvadratmeter. Totalt cirka 150 anställda i Uppsala. Försäljning av 2 000 nya bilar och 2 000 begagnade bilar. Omsättning totalt ungefär en miljard kronor.

Nio bergvärmepumpar och ett 100-tal laddpunkter för elbilar finns inom anläggningen.

 

Skadeverkstaden:

Omfattar cirka 4 200 kvadratmeter, med solceller på taket.

LED-belysning i hela lokalen.

22 tre-tons lyftar

11 arbetsplatser för plåtarbeten, 8 platser för förberedande lackeringsarbeten, 6 personer inom skaderådgivning, reservdelar och administration

2 lackboxar, 1 torkugn

Separat arbetsplats och ugn för plastarbeten

Omsättning 30 miljoner, varav cirka 20 på plåtarbeten och 10 på lackering

 Möller bil i Sverige:

Sveriges näst största återförsäljare inom VGS-gruppen, Volkswagen Group Sverige. Försäljning och service av Volkswagen, Audi, Seat, Skoda och Cupra. Verksamhet på tolv orter i Mälardalen samt Audi i Göteborg.

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar