Hot har blivit vanligare

I senaste numret av Motorbranschen mötte vi bilhallsägaren Sofie Jonsson som berättade om en hotfull och skrämmande situation hon utsatts för. Hot och våld på arbetsplatsen har ökat generellt i samhället, nu befaras det bli allt vanligare också i branschen.

Joachim Due-Boje, servicemarknadsansvarig på MRF, har själv känt oron och rädslan för att hamna i en ohanterlig situation. Mellan 1984 och 2013 hade han en verkstad i Åkersberga och under 90-talet härjade mc-gängen.

– Jag var ständigt orolig över att jag skulle få ett erbjudande om en så kallad försäkring, berättar han.

En försäkring som skulle se till att lokalerna inte sattes i brand, en försäkring som skulle trygga den egna säkerheten.

– Jag bollade faktiskt med en försäkringskonsult, vad jag skulle göra ifall gängen skulle komma. Han tyckte såklart att man inte skulle köpa något sådant, men jag var rädd för att de skulle dyka upp.

Det gjorde de aldrig. Joachim Due-Boje ägde en SAAB-verkstad och servade många blåljusfordon.

– Det var nog min räddning, det stod alltid polisbilar på verkstaden.

I dag har andra kriminella nätverk tagit över och Joachim Due-Boje befarar att hot och våld kommer öka i branschen. Säkerhetskonsulten och utbildaren Tomas Devenyi på Ancoris security bekräftar att farhågan är berättigad.

Tomas Devenyi.

– Frågan är ett jättebekymmer. De senaste åren har vi sett en markant ökning rent generellt i samhället av framför allt hot på arbetsplatsen, där vissa branscher drabbas hårdare. Våld är inte lika vanligt, men förekommer också.

De subtila, förtäckta hoten är särskilt bekymmersamma, enligt Tomas Devenyi, eftersom den som blir utsatt många gånger inte vet hur den ska hantera situationen. Dessutom kan en anmälan falla rent juridiskt, eftersom olaga hot är ett svårbevisat brott. Men med ett förberedande arbete på arbetsplatsen kan eventuella hotfulla situationer förhindras att eskalera.

– Arbetsmiljölagen ställer krav på arbetsgivaren som har skyldighet att åtgärda och förebygga. Arbetsmiljöverket har tagit fram riktlinjer hur de ska agera, men många vet inte om att de finns. Det har blivit en pappersprodukt. Hot och våld är ett arbetsmiljöproblem, anställda ska inte behöva vara rädda på sin arbetsplats, säger han.

Flera som Motorbranschen pratat med känner sig inte oroliga för att något ska inträffa, och tycker inte att ett förebyggande arbete är nödvändigt.

– Det känns lite som att skapa ett problem som inte finns. Jag har aldrig varit med om någon hotfull eller våldsam situation under alla mina år som säljare och är inte rädd för att det ska hända heller, säger en av dem.

– Ingen planerar såklart att bli utsatt för hot eller våld och för de allra flesta kommer det som en blixt från klar himmel. Vissa yrkesgrupper är mer utsatta och mer förberedda. Därför klarar de också av en hotfull situation på ett bättre sätt. Har man förståelse för frågorna, grundläggande kunskaper i konflikthantering och vet vilka typer av situationer som skulle kunna inträffa är sannolikheten att man hamnar i en sådan här situation mindre. Och hamnar man ändå i en hanterar man det bättre om man är förberedd. Det handlar om huruvida man vill vara reaktiv eller proaktiv. Man kan se det som en försäkring, och inte den typen av försäkring som Joachim var rädd att behöva skaffa sig, säger Tomas Devenyi.

Hur gör man sig då proaktiv? Enligt Tomas Devenyi kommer en arbetsplats långt genom att utbilda sig och skapa kompetens inom bland annat det grundläggande i lagstiftningen. Genomtänkta rutiner är till stor hjälp och alla bör ha en grundläggande kunskap i konflikthantering.

MRF gör nu en digital utbildningssatsning inom området.
– Då vi sett att hotet och våldet börjat krypa in i vår bransch vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra medlemmar. En god beredskap och goda verktyg att bemöta hot och våld kan skydda stora värden i branschen, inte minst människorna som arbetar i den, säger Anna Nilsson Bålman, utbildningsansvarig på MRF.

 

Den 26 oktober ordnar MRF och Stöldskyddsföreningen en utbildning i att bemöta hot och våld på arbetsplatsen. Anmälan senast 24 september. Läs mer och boka på bokning.mrf.se

 

Text Emelie Högberg

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *