Majstatistik: Generell nedgång

Senaste siffrorna från Mobility Sweden visar en generell nedgång för samtliga fordonsslag jämfört med maj 2023. Det gäller även för årets fem första månader med undantag för lätta lastbilar. Nyregistreringarna för personbilar minskade med tolv procent jämfört med samma månad i fjol. Motsvarande siffra för tunga lastbilar var en nedgång med 14 procent och lätta lastbilar minskade med elva procent. Bussarna hade det mest problematiskt, 32 procent minskning.

Totalt registrerades 25 094 personbilar i maj. Det är en minskning med nära tolv procent jämfört med maj 2023. Maj hade dock årets hittills högsta registreringssiffror och branschens interna orderstatistik visar på en viss uppgång jämfört med föregående år. Laddbara fordon står för 53,5 procent av nyregistreringarna där andelen laddhybrider åter ökar efter den nedåtgående trenden förra året. Elbilarna stod för drygt 30 procent av månadens nyregistreringar, vilket kan jämföras med cirka 41 procent förra året. Det är tydligt att de senaste årens starka tillväxttakt för elbilar har planat ut i år. Det är fortsatt företagssidan som håller i gång elbilsmarknaden och står för sju av tio nyregistreringar.

– Vi har under våren givit konkreta förslag på styrmedel till regeringen och andra beslutsfattare på hur man kan stötta elektrifieringen och svensk konkurrenskraft, säger Mattias Bergman, vd på Mobility Sweden.

Laddinfrastrukturen har hållit hög utbyggnadstakt med 1 511 nya laddpunkter och 160 nya laddstationer under den gångna månaden. 82 procent av de nya laddpunkterna är AC-laddare på under 50kW. Även om utbyggnadstakten just nu är hög finns oro på marknaden för att utbyggnaden av publik laddinfrastruktur stannar av när elfordonsflottan inte växer i lika snabb takt.

Lätta lastbilar minskade med cirka elva procent jämfört med maj förra året, men har hittills i år en uppgång med cirka tio procent. I årets orderingång är efterfrågan dämpad, vilket till stor del beror på svag byggkonjunktur. Elektrifieringstakten under årets första fem månader ligger nu på 23,5 procent, pådrivet av ett bredare produktprogram och regeringens klimatpremie för lätta och tunga lastbilar som bland annat gynnar lokala transporter.

Tunga lastbilar är även de påverkade av den svaga byggmarknaden och backar med drygt 14 procent jämfört med maj 2023. Elektrifieringen av lokala och regionala transporter ökar och ellastbilarna står nu för sex procent av årets nyregistreringar.

– Inom tunga fordon har elektrifieringen inte kommit lika långt även om fordonen finns på marknaden. Ett slopande av elskatten för el som laddas via laddbox är ett av våra förslag för att ytterligare öka takten i elektrifieringen, säger Mattias Bergman.

Bussmarknaden minskade nära 32 procent jämfört med maj 2023. Det är till stor del kopplat till ryckigheten i kollektivtrafikens upphandlingar som kan innebära stora svängningar från månad till månad. Hittills i år uppgår andelen elbussar till fyra procent.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *