Norden bäst på elbilar

Övergången till elbilar går mycket snabbare än förväntat, och Norden spås bli ledande i omställningen, enligt en ny rapport.

Runt 2025 förväntas över 90 procent av alla nysålda bilar i Norden vara antingen elbilar eller hybrider, mer än en fördubbling jämfört med 41 procent 2020. Det gör att regionen är klart ledande inom EU, där motsvarande prognos för 2025 är 65 procent.

Redan 2027 förväntas den sista nyförsäljningen av en bil med enbart förbränningsmotor ha gjorts i Norden, och det är Storbritannien och Norden som tar täten i det paradigmskifte som pågår just nu.

– Vi har rätt förutsättningar politiskt och ekonomiskt, och det är klart att det är en fördel att ligga så långt fram. Dessutom har vi nästan uteslutande förnybar el i elnätet vilket gör att den gröna värdekedjan förblir intakt, säger Mikael Ternhult på BCG som har gjort rapporten.

Batteripriserna har sjunkit kraftigt, och de sänkta priserna på elbilens enskilt dyraste komponent har gjort fordonen mer attraktiva för konsumenterna.

Men trots detta går omställningen inte snabbt nog för att möta Paris-avtalets mål för bilindustrin. För att exempelvis EU ska nå målen krävs att utsläppen från personbilar kapas med 90 procent till 2043, sju år tidigare än planerat.

Bilar har långa livscykler och det kommer därför ta tid innan alla förbränningsmotorer tas ur bruk. För att ytterligare påskynda omställningen krävs gemensamma ansträngningar från länder och industri, och starka incitament för att få bort diesel- och bensinbilar från gatorna. Det krävs också att infrastrukturen för laddning påskyndas.

Den svenska bilindustrin driver på utvecklingen och ligger före sina globala konkurrenter.

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Relaterade artiklar