Ny rapport: Problem inom bilindustrin påverkar hållbarhetsarbetet

De senaste årens upprepade leveranskriser inom bilindustrin har lett till minskat intresse för hållbarhetsarbete, enligt en ny rapport. Relativt få biltillverkare menar att koldioxidavtryck och miljörisker är avgörande för beslut i leverantörskedjan och underleverantörernas investeringar har sjunkit med 17 procent. 
Lite mer positivt är att bilindustrin enligt rapporten numera tycker sig kunna hantera eventuella störningar i leveranskedjorna. Förklaringen ligger i den omställning branschen tvingats göra för att hantera de senaste årens kriser.

De senaste årens upprepade leveranskriser har försvårat för biltillverkarna att fokusera på sitt hållbarhetsarbete. Bland de tillverkare som svarat på rapporten är det bara 37 procent som säger att faktorer som koldioxidavtryck och miljörisker är avgörande för beslut i leverantörskedjan.

Det handlar också om ökade produktionskostnader. Biltillverkare tvingas balansera sitt fokus mellan hållbarhet och cirkulär ekonomi å ena sidan, kostnader och möjligheten att erbjuda acceptabla priser ut mot kund å den andra.  Enligt rapporten finns det dock goda möjligheter att hitta balansen mellan dessa faktorer genom ökad digitalisering.

Komponentbrist fortsätter vara ett problem även efter pandemins slut. Rapporten visar att endast hälften av biltillverkarna känner sig trygga med den nuvarande tillgången på halvledarkomponenter. Sju av tio köper majoriteten av sina komponenter från fyra länder; Kina, Taiwan, Japan och Korea. För att få högre leveranssäkerhet har man även börjat köpa komponenter från mindre tillverkare. Trots detta har inte biltillverkarna säkrat råvaror för tillverkning av elbilsbatterier för mer än tre år fram i tiden.

Enligt rapporten känner sig hälften av biltillverkarna övertygade om att de skulle kunna klara en ny global leveranskris bättre idag.

För att hantera operativa och logistiska problem har åtta av tio leverantörer och 44 procent av biltillverkarna ökat sina lager.

Rapporten är gjord av Capgemini research institute som har intervjuat 1 004 befattningshavare vid ledande globala fordonsorganisationer i över tio olika länder under juni och juli 2023. 

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *