Nya Cab-metodiken påverkar verkstäder

Cabs nya studiemetodik innebär stort ansvar för de verkstäder som blir studieverkstäder.

I tidigare tidsstudier har branschorganisationerna MRF, Mobility Sweden och SFVF, representanter för svenska försäkringsbolag samt Cab tillsammans tagit fram kravspecifikationer för att säkerställa att tidsstudierna är korrekta. Cab har haft tidsstudietekniker på utvalda verkstäder i 1-2 veckor och branschorganisationerna tillsammans med representanter för svenska försäkringsbolag har deltagit vid studierna. På så vis har man sett till att den studerade verkstaden jobbar på ett sätt som speglar branschen, att kvaliteten på arbetet säkerställs, att det som beslutats har tidsstuderats och att alla personer på verkstaden har studerats flera gånger.

Cabs nya studiemetodik innebär att de endast ska studera en person en gång och max fem personer per verkstad. Det bidrar till att Cab behöver väldigt många studieverkstäder (över 100 st) mot tidigare studier (Mysby6 studerade sex verkstäder i Sverige). Branschorganisationerna har ingen möjlighet att medverka som observatörer vid alla besök, vilket innebär att verkstaden får stort ansvar för att alla studerade arbeten är fackmässiga (utfört enligt biltillverkarens anvisningar) och följer gällande arbetsmiljölagstiftning.

Studieverkstäder måste därför ha god förståelse för vad som förväntas av dem, vad tiden som studeras kommer att resultera i och vad som är viktigt att säkerställa.

Den verkstad som studeras måste förstå att det som studeras ligger till grund för den tid hela branschen får framöver. Den som studeras behöver alltså exempelvis hålla det arbetstempo som är rimligt över tid. Risken är annars att tiden påverkas felaktigt för hela branschen. Kvaliteten på utfört arbete ska vara fullgod, följa tillverkarens reparationsanvisning och använda skyddsutrustning.

Krav på arbetet:

  • Arbetet skall utföras enligt gällande arbetsmiljölagstiftning
  • Arbetet skall utföras på en tid som är representativ fem dagar/vecka, 220 dagar/år
  • Arbetet skall utföras enligt materialleverantörernas instruktioner och anvisningar
  • Personerna skall känna sig bekväma och vara informerade om vad som skall studeras samt känna till kraven på det som skall göras
  • Arbetet skall göras rationellt
  • Att ställa upp i tidsstudier är frivilligt

Branschorganisationerna anser att verkstäder som väljer att medverka i tidsstudier ska få kompensation i form av ekonomisk ersättning eller data/observationer från studietillfället som kan leda till förbättringsåtgärder.

Foto Alexander Hall

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar