Oktoberstatistik: ökning på lätta sidan

Mobility Swedens oktoberstatistik visar att antalet nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar ökade i oktober med 12 respektive 63 procent jämfört med samma månad i fjol. Det ger en total uppgång på 3,5 procent hittills i år för personbilarna och 29 procent för lätta lastbilar, jämfört med de tio första månaderna 2023. Ökningen är en följd av förbättrad leveransförmåga från de historiskt stora orderböcker som byggdes upp under pandemin. 

I oktober registrerades 25 016 nya bilar, en ökning med 12 procent jämfört med oktober 2022. Andelen laddbara är fortsatt hög och uppgick till nära 61 procent av nyregistreringarna i oktober. Detta är drivet av företagsmarknaden som står för sju av tio av årets alla registreringar av nya laddbara personbilar. Privatmarknaden är fortsatt svag vilket även syns tydligt i branschens interna orderstatistik som har vikt ner kraftigt. Andelen elbilar sjunker från årets högsta nivå som var drygt 44 procent i september till cirka 38 procent i oktober.

– I orderstatistiken är elbilar den produktkategori som faller mest just nu vilket kommer att synas i registreringsstatistiken inom kort. Detta är oroande för Sveriges förmåga att nå både nationella och EU:s klimatmål. Det är viktigt att regeringen i sin klimathandlingsplan har höga mål för klimatet och i kommande budgetar inkluderar styrmedel som leder mot målen, säger Mattias Bergman, vd på Mobility Sweden.

4 199 lätta lastbilar nyregistrerades i oktober vilket är en ökning med 63 procent jämfört med samma månad 2022. Precis som med personbilarna kan ökningen till stor del härledas till leveransförmågan från stora orderböcker. Av de nyregistrerade lätta lastbilarna var 23 procent eldrivna.

De tunga kommersiella fordonen fortsätter uppvisa minskade nyregistreringar även i oktober. Tunga lastbilar föll med 39 procent och bussar med 80 procent jämfört med oktober 2022. Minskningen för de tunga lastbilarna förklaras främst av en anmärkningsvärd ökning av registreringstalen i augusti som var resultatet av EU:s beslut om nya smarta färdskrivare. Det ledde till att många köpare valde att tidigarelägga leveranser, vilket påverkat de efterföljande månaderna. Bussarnas volym styrs till stor del av offentlig upphandling vilket kan leda till hög variation från månad till månad. En annan anledning till fallet i oktober är att många valde att registrera sina elektriska stadsbussar i augusti innan elbusspremien slutade gälla.

–De höga registreringarna i augusti och dalen vi ser nu är ett tecken på det branschen har sagt om att flytten av elbusspremien från att gälla elektriska stadsbussar till regionbussar sker ett år för tidigt, säger Mattias Bergman.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *