Frilansa för oss

Som frilansjournalist och -fotograf …

… är du självfallet välkommen med reportageidéer, men läs gärna på tidningen först och var medveten om att vi vänder oss till specialiserade företagare och inte till privatpersoner/konsumenter.

*

Motorbranschen förbehåller sig rätten att publicera inköpt frilansmaterial i tryckt form och elektroniskt (vilket inkluderar pdf-version, på webben och i sociala medier), samt lagra i arkivdatabaser. Samtliga dessa publiceringsrättigheter ingår i överenskomna arvoden.

*

För inköpt, icke beställt material ansvaras ej.

*

Så här skriver vi i Motorbranschen!

 

Vi följer huvudsakligen senaste upplagorna av SAOL och Svenska skrivregler.

Nedan, några undantag och klargöranden:

o ”Ska”, inte ”skall”.

o I krönikor, citat och frågor till Experterna kan talspråk som ”dom”, ”sånt”, ”sen” och möjligen ”verkstan” tillåtas, aldrig annars.

o Undvik förkortningar! Skriv ut återförsäljare och generalagenter.

o ”Handlare” är en användbar synonym till återförsäljare för att undvika upprepningar.

o Om återförsäljare och generalagent förkortas ska det vara versalt, ÅF och GA (fråga gärna varför).

o Men vd, cv, sms etcetera.

o ARN (Allmänna reklamationsnämnden) skriver vi versalt för att det är så vedertaget i branschen och för att det lätt kan sammanblandas med bland annat personnamnet Arn och förkortningen av Arlanda annars).

O Vi kör versala begynnelsebokstäver i alla namnled i våra läsares företagsnamn (av någon slags inställsamhet mot dem), exempelvis Din Bil, Borås Bilhall, Upplands Motor, Bilbolaget Nord.

o Skriv ”Fria verkstäder” (om icke auktoriserade) i första hand. Det kan varieras med ”allbilsverkstäder/allbil”, som dock är lite mer slang.

o Spola ”AB” i företagsnamn (utom i undantagsfall; i till exempel ”Investment AB Spiltan” är det ju svårt att skippa AB:et)).

o Omräkna utländska valutor till svenska kronor.

o Översätt i möjligaste mån utländska titlar och begrepp till svenska.

o Skriv tal och siffror i löpande text med bokstäver så länge de känns bekväma att läsa. Men observera att om två tal relaterar till varandra i samma stycke/sammanhang ska båda ha siffror, typ: ”I fjol var det 5 procent, i år 128 procent” (inte ”I fjol var det fem procent, i år 128 procent”).

*

Textredigeraren blir glad om du …

… levererar i times, 14 p med 1,5 kuggars mellanrum, svart färg.

… lämnar jobb som består av flera artiklar i ett dokument.

… döper dokumentet till artikelämnet (inte ”Motorbranschen klar”)

… inte gör några indrag eller dubbla avstånd mellan utgångar. Samma

radavstånd och rak vänstermarginal rakt igenom.

… gör långa pratminus (alt + -), samt ett mellanslag till citatet.

… aldrig börjar en ingress eller brödtext med pratminus eller siffror.

… gör hårda mellanslag (alt+mellanslag) där siffror ska hänga ihop, typ 2 300.

… lämnar förslag på ingress och rubrik.

*

I id-rutor

√ Alltid gällande företag:

FÖRETAGSNAMN

Säte:

Grundades:

Ägare:

Vd:

Antal anläggningar:

Märken:

Säljer: (om bilhandlare) Antal per år, nytt respektive begagnat.

Omsättning:

Vinstprocent:

 

√ Privatpersoner

NAMN NAMN

Inget ”år” efter ”Ålder: 64.”

Oftast också: ”Gör”, ”Bor”, ”Familj”, ”Fritid”.

Ta gärna med ”Kör:”.