Vår vision

Tidningsidé

Tidningen Motorbranschen vänder sig till MRF:s medlemmar, alla bilåterförsäljare och verkstäder samt andra som har anknytning till bilbranschen i framför allt Sverige.

Som facktidning ska Motorbranschen dels tillgodose och överträffa läsarnas behov av branschinformation, nyheter och förändringar, dels produceras så att den lockar annonsörerna och hjälper dem att nå ut på bästa sätt.

Tidningen trycks på papper och distribueras till MRF-medlemmar och prenumeranter. Årligen ska minst 9 utgåvor, 64-72 sidor per nummer, varav 47 redaktionella sidor produceras.

Våra kärnvärden är:

  • Kvalitet
  • Trovärdighet
  • Opartiskhet gentemot lobbyister, kommersiella intressen och särintressen
  • Kritiskt granskande
  • Frimodighet