Vår vision

Tidningsidé

Tidningen Motorbranschen vänder sig till MRF:s medlemmar, alla bilåterförsäljare och verkstäder samt andra som har anknytning till bilbranschen i framför allt Sverige.

Som facktidning ska Motorbranschen dels tillgodose och överträffa läsarnas behov av branschinformation, -nyheter och -förändringar, dels produceras så att den lockar annonsörerna och hjälper dem att nå ut på bästa sätt.

Tidningen trycks på papper och distribueras till MRF-medlemmar och prenumeranter. Årligen ska minst 9 utgåvor, 64-72 sidor per nummer, varav 47 redaktionella sidor produceras.

Våra kärnvärden är:

  • Kvalitet
  • Trovärdighet
  • Opartiskhet gentemot lobbyister, kommersiella intressen och särintressen
  • Kritiskt granskande
  • Frimodighet