Replik på felaktiga påståenden i Auto motor sport

I tidningen Auto motor sport uttalar sig en jurist om den pågående Teslastrejken och situationen för Werksta.  Juristen verkar tyvärr sakna vissa grundläggande kunskaper om Werkstas roll i konflikten och hur tillgången på arbetsmarknaden ser ut vad gäller specialutbildade skadetekniker på Tesla.

Påståendena i artikeln kan inte stå oemotsagda och MRFs förbundsjurist David Norrbohm reder här ut begreppen.

Juristen på Auto motor sport insinuerar att Werksta i nuläget inte gör vad de kan för att minimera skadans verkningar och skriver:

Enligt min mening måste dock krav kunna ställas på Werksta, att de minimerar konsekvenserna av de anställdas sympatiåtgärder och ser till så att din och andra Tesla-ägares egendom som företaget har vård om, skyddas. 

Det är även möjligt för Werksta att ta in personer som inte är anslutna till IF Metall för att arbeta på Tesla-bilarna, eller i vart fall se till så att dessa personer kan se till att bilarna skyddas från skada. Sådana icke fackligt anslutna personer får inte hindras i sitt arbete. Det finns alltså sätt för Werksta att förhindra att skada uppkommer på din egendom.”

– Werkstas primära intresse som vinstdrivande företag (som dessutom har kollektivavtal) är att utföra skadereparationen på bland annat Tesla-bilar och få ersättning från försäkringsbolag och kunder för sina reparationer. Givetvis ligger det därför i bolagets intresse under rådande situation att minimera konsekvenserna av denna arbetsmarknadskonflikt, säger David Norrbohm i sin replik.

– Utöver att det som arbetsgivare inte går att förhindra att anställda som är fackligt anslutna involveras i fackliga sympatiåtgärder, är det minst sagt förvånande när juristen  skriver att det är även möjligt för Werksta att ta in personer som inte är anslutna till IF Metall för att arbeta på Tesla-bilarna”. Detta påstående är felaktigt av flera skäl. Välutbildade skadetekniker är ett av de största bristyrken vi har i Sverige. Utöver att teknikern i fråga skall vara utbildad skadetekniker krävs specialutbildning på bilmärket. Vidare krävs att dessa icke existerande arbetslösa eller sysslolösa skadetekniker med Tesla som specialkompetens, varken kan eller får vara fackligt anslutna, fortsätter Norrbohm.

– Dessutom är det visserligen inte olagligt, men olämpligt, att uppmana till strejkbryteri. De kollektivanslutna företag som uppmanar till sådant, riskerar givetvis fackliga åtgärder.

– I denna infekterade situation är det viktigt att hålla huvudet kallt och inte sprida sakfel eller okunskap vidare.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *