Står elbilarnas framtid på spel?

Tjänstebilsmarknaden har stor betydelse för omställningen inom transportsektorn, men marknaden är hotad från flera håll, slog Bil Sweden fast under ett webbsänt seminarium i dag, där politiker från flera läger deltog.

Eldrivna transportbilar blir allt vanligare på våra gator.

Nyregistreringen av laddbara bilar har ökat enormt, från 0,1 procent 2011 till 32,2 procent 2020. Många av dessa bilar är tjänstebilar, 300 000 personer över hela Sverige har förmånsbil i dag.
Men regeringen har aviserat förändringar för tjänstebilsmarknaden som ska träda i kraft i år, och Bil Sweden fruktar att den positiva utvecklingen av laddbara bilar bromsas och därmed försenar klimatomställningen.
Enligt regeringens förslag ska förmånsvärdet nu justeras och bli jämförbart med att äga en egen bil, vilket påverkar månadskostnaden rejält.

Bil Sweden föreslår i stället en tillfällig nedsättning av förmånsvärdet under tre år, med 15 000 för laddhybrider och gasbilar, 30 000 för elbilar. På så vis blir förändringarna inte lika kännbara; den årliga skatten ökar med cirka 500 kronor/månad i stället för drygt 1 000 med regeringens förslag.

Riksdagsledamot Lorentz Tovatt (mp) som var en av de inbjudna, delar inte Bil Swedens analys att utvecklingen kommer att avstanna, utan tror att vi kommer att få se en ökad andel laddbara fordon, framför allt rena elbilar. Han förklarade sedan förändringarna i förmånssystemet med att bilköp översubventionerats under flera år.
– Det är ohållbart i ett modernt samhälle. Vi kommer troligen framöver att se en viss dämpning av fömånsbilar, men det kommer att kompenseras genom förändringarna i bonus malussystemet, där vi går från ett sätt att subventionera till ett annat, mer rättvist och träffsäkert.
Han spår att företag kommer att erbjuda bilpooler och delningstjänster till de anställda, i stället för klassiska förmånsbilar.

Jessica Rosencrantz, moderat riksdagsledamot, konstaterade därefter att det finns två stora problem inom elektrifieringen; laddinfrastruktur och tillgången till ren el.
– Många människor drar sig för att köpa elbil på grund av att laddinfrastrukturen inte är tillräckligt utbyggd, och där måste staten och marknaden samarbeta för att leverera.  Framför allt i norra Sverige är avstånden för långa. Elbristen, främst i södra Sverige, hänger intimt ihop med frågan om elbilar.
– Förmånsbilarna driver på omställningen och det är här de nya, dyrare bilarna kommer in på marknaden, vilket skapar en större begagnatmarknad för fler att köpa mindre miljöskadliga bilar. Bil Swedens förslag om tillfällig nedsättning av förmånsvärdet är därför intressant, fortsatte hon.

Mattias Bergman från Bil Sweden höll med om att utvecklingen kommer att fortsätta, men pekade på målkonflikterna.
– Det är olyckligt att under en pandemi göra det tuffare för företag och konsumenter att välja rätt, när vi har övergripande klimatmål att sträva mot.

En frågeställare undrade hur regeringen ser på företagens behov av mobilitet, och Lorentz Tovatt menade att det förstås finns företag som har uppenbart behov av tjänstebil, till exempel i glesbygd eller för offentliga tjänster.
– Men det finns också företag som missbrukar systemet, och i storstäder behöver man inte överdriven subventionering av bilburen mobilitet.

– Glöm inte malusen, det vill säga straffavgiften som utgår om man köper en sämre bil. Den kommer att styra mot elbilar och renare bilar. Över tid behöver vi minska subventionerna för att inte slösa med skattepengar i onödan. Vi ska ha tuffa krav som behövs för att ställa om, vi ska inte översubventionera och inte undersubventionera, utan framför allt hålla i pengarna så skattebetalarna får valuta, påpekade Rickard Nordin från centern.

Alla i panelen enades om att det viktigaste är att minska utsläppen, oavsett politiskt läger. Frågan är bara hur bästa vägen dit ser ut.
Mattias Bergman avrundade med att frågan är komplex och att vi står i ett teknikskifte där såväl staten som företagen har en viktig roll.
– Låt oss fortsätta dialogen!

Nella Bergström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar