Unga lackerare imponerade

Efter tre års utbildning på Fordons-och transportprogrammet på gymnasiet kan elever genomgå Fordonslackerarnas yrkesprov. Det är en viktig examination som förtydligar branschens krav för dem som utbildar sig inom området. Att klara yrkesprovet är en tydlig indikation på att eleven har de kunskaper som efterfrågas i branschen.
Yrkesprovet för fordonslackerare genomfördes på branschskolan i Falun mellan den 13 och 17 maj.
Tre elever utmärkte sig särskilt med sina fina resultat, nämligen Oliver Pomo, Upplands Bro-gymnasiet, Hugo Dawson, Uppsala Yrkesgymnasium Jälla och Jacob Larsson Thorup, Kristinehedsgymnasiet i Halmstad.
Det fanns flera elever som visade fina färdigheter under veckan och som även de klarade Yrkesprovet med bravur.
– Provet består av åtta delmoment och speglar vanligt förekommande arbetsuppgifter på en verkstad som bedriver fordonslackering. Elever som klarar provet är en bekräftelse på yrkesskicklighet. De är anställningsbara som fordonslackerare i en modern verkstad, säger Maria Sjölin Karlsson, Transportföretagen och ansvarig för yrkesprovet vid Fordonslackerarnas yrkesnämnd.
Genom yrkesprovet får både elever och potentiella arbetsgivare en klar bild av de kunskaper och färdigheter som krävs inom branschen.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *