Konsumentundersökning 2019

Motorbranschens konsumentundersökning 2019

En jämförelse av de största återförsäljarna och serviceverkstäderna!

Tidningen Motorbranschen har genomfört en konsumentundersökning i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö där vi jämför de största återförsäljarna och serviceverkstäderna. Urvalet består av personer som har körkort, som har minst en bil i hushållet och som är 25-74 år, det vill säga de personer som är mest aktiva när det gäller köp av bil och tjänster. Totalt har drygt 1 800 intervjuer genomförts, jämnt fördelat mellan regionerna.

Här kan ni ta reda på hur ni ligger till i jämförelse med era konkurrenter när det gäller:

  • Kännedom.
  • Besök (hos återförsäljare).
  • Köp.
  • Vilka egenskaper kund tycker är viktiga.
  • Hur väl ni anses uppfylla de viktigaste egenskaperna.
  • Hur många som rekommenderar/är ambassadör för respektive återförsäljare och serviceverkstad.

Rapporterna levereras i pdf-format.

Pris: 8 900 kr per stad eller 12 950 kr för alla tre rapporterna (pris exkl. moms).
Det finns även möjlighet att köpa till djupare analyser av materialet.

För mer information och för att beställa, kontakta:
Thomas Juréhn
070-378 36 64
rapporter@motorbranschen.se