Viktigt att veta om karantänplatser

MRF har tillsammans med Mobility Sweden (f d Bil Sweden) och SFVF arbetat fram en branschstandard för hantering av elfordon. Arbetet med branschstandarden går vidare med full kraft, främst inom området krockskadade elfordon. Glädjande nog har nu både MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Rise – Research Institutes of Sweden (oberoende, statligt ägt forskningsinstitut) anslutit sig till projektet.

Just nu tittar parterna på olika metoder för att hantera brandrisken med krockskadade elbilar.

– Nästa steg i detta arbete är information om karantänplatser, som ska underlätta arbetet för er som är i fasen att anlägga och bygga uppställningsplatser för krockskadade elfordon. Det finns många frågetecken kring vad som gäller med exempelvis släckvatten och rökutveckling i händelse av brand, och det är just nu tveksamt om en yta med säkerhetsavstånd till närliggande brännbart material är det som kommer att rekommenderas i slutändan. Vi tittar bland annat på alternativet att använda brandfiltar. Många tester har gjorts och fler kommer att göras kring hur brandfiltar kan bidra till säkerheten vid uppställning av elfordon som kan tänkas börja brinna, säger Henrik Idermark, elbilsansvarig på MRF.

– Med det sagt kan vi inte rekommendera en särskild metod i dagsläget, men arbete pågår alltså.

 

 

 

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Relaterade artiklar