Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Får vi ringa tilltänkta kunder?

Fråga:

Vi har ett samarbete med en marknadsföringskonsult som menar att vi får ringa privatpersoner som kör främmande märken om vi köpt deras telefonnummer via en leverantör. Stämmer det? 

G Abel1313

Svar:

I 21 § MFL (Marknadsföringslagen) föreskrivs att en näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person inte får använda sig av metoder för individuell kommunikation på distans som den fysiska personen tydligt motsatt sig. 

I 5 § MFL föreskrivs att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. 

Både ICC:s regler och Nix-reglerna är uttryck för god marknadsföringssed. Därför följer även av 4 § MFL ett förbud att i marknadsföringssyfte ringa konsumenter vars telefonnummer finns i Nix-telefon. 

Det går alltså bra med telefonförsäljning eller marknadsföring via telefon, men i n t e  om kunderna är med i Nix. Era köpta nummer måste därför vara ”Nix-tvättade”. Mer information hittar du på https://nixtelefon.org/foretag

David Norrbohm

Tillbaka