Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklmamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Betala för dragkroken

Fråga:

Vi har en kund som köpte en begagnad KIA av oss i december, och som nu kräver att vi bekostar bortmontering av bilens dragkrok. Orsaken är att kunden inte får igenom en registreringsbesiktning på bilen i Spanien eftersom dragkroken inte är fabriksmonterad. Kunden menar att vi – på frågan om bilens dragkrok var originalmonterad – sagt att så var fallet.

Vi å andra sidan förnekar att vi utlovat eller sagt att bilens dragkrok var fabriksmonterad. Det finns inte heller någon substans i påståendet, eftersom vi vet att det inte funnits originalmonterad drag att tillgå på den aktuella modellen. Vi fick heller aldrig reda på vid köpet att kunden skulle exportera bilen till Spanien och jag anser inte att våra säljare kan förväntas ha koll på vilka lagar och regler som gäller i andra länder vid import av bil. Är vi skyldiga att bekosta denna avmontering? 

Lotta

Svar:

Utgångspunkten är att detta inte är ett köprättsligt fel, det vill säga att dragkroken inte är fabriksmonterad. Ett drag är ett drag så att säga, om det inte annars finns några skillnader i funktionalitet. 

Att kunden har speciella krav om att dragkroken måste vara fabriksmonterad för att det krävs vid registreringsbesiktning i Spanien, är i sig inte ett fel eftersom det inte är något en säljare normalt bör förutsätta eller känna till. Undantaget här skulle vara om parterna särskilt avtalat om att kroken var fabriksmonterad och att köparen givit och informerat om de spanska kraven för registrering. 

Eftersom ni nekar till att detta har utlovats eller avtalats, anser jag att kunden har att bevisa att detta mycket särskilda krav utgjorde en del av avtalet. Ni säger att det inte fanns några sådana uppgifter i köpekontraktet.

Eftersom kunden inte bevisat att bilen skulle ha fabriksmonterad dragkrok eller att kunden i övrigt inte lämnade särskilda uppgifter om att det var en väsentlig förutsättning för köpet att draget var fabriksmonterat, har ni ingen skyldighet att stå för någon demonteringskostnad.

David Norrbohm

Tillbaka