Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklmamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohms expertsvar

Tidigare stulna skyltar kan vara ursprungsfel

Fråga:

Vi sålde en bil för två år sedan. I efterhand visade det sig att bilens registreringsskyltar blivit stulna innan vi tog den i inbyte. Kunden hade polisanmält och fått nya skyltar.
Nu har vi blivit kontaktade av nuvarande kund som fått p-böter, vilka härrör från de stulna skyltarna. Kunden har sammanlagt fått sju åtta böter, som han i och för sig fått avskrivna. Däremot börjar han av förklarliga skäl tröttna. Frågan är hur vi hanterar det och vilka skyldigheter vi har i nästa steg?
Tvehågsen

Svar:

Egentligen kan man se det här som ett köprättsligt fel enligt köplagens bestämmelser och kunden kan som bekant reklamera ett ursprungligt fel i upp till tre år.
Huvudregeln är ju att säljaren har rätt att avhjälpa felet och som jag ser det i ert fall vore en första åtgärd att ni tillsammans med kunden begär ett nytt regnummer på bilen. Att få igenom ett byte är dock inte helt lätt; det räcker inte i sig att det varit fråga om stulna skyltar. Men ni kan, och framför allt kunden, skriftligen intyga alla problem som skyltstölden har medfört och medför.
Med en bra beskrivning och skriftliga verifikat etcetera, skulle jag ha svårt att se att Transport­styrelsen inte skulle bevilja ett byte av registrering på bilen.
Mer om förfarandet kan du läsa på Transportstyrelsens webbplats under ”Vägtrafik”, ”Fordon” och klicka på ”Registreringsskyltar” i vänsterspalten.
David Norrbohm

Tillbaka