Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklmamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Vi vill inte bli filmade

Fråga:

Vi har fått synpunkter från tekniker på våra verkstäder att de känner olust då de filmas med kupémonterade kameror när de utför sitt arbete. De undrar om vi har några rättigheter att stänga av eller kräva att kunden stänger av kameran. Vår tolkning är att de som filmar bryter mot kamerabevakningslagen om de filmar utanför bilen, men det behöver inte ge oss inte rätten att agera. Hur ska vi hantera frågan?

Svar:

Generellt gäller att tillstånd inte krävs enligt 5 § lagen om kameraövervakning vid kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde, om övervakningen bedrivs av en fysisk person som ett led i en verksamhet av rent privat natur. I samma lag (9 § p 9) finns även ett undantag från tillståndsplikten om bevakning som sker för säkerheten i trafiken eller arbetsmiljön från ett fordon, en maskin eller liknande för att förbättra sikten för föraren eller användaren. 

Det gäller inte heller om kameraövervakningen sker som i ett led i en verksamhet av rent privat natur. 

En kamera som är aktiverad när bilen står parkerad eller inte används är med andra ord inte acceptabel om det är en plats som allmänheten har tillträde till. 

I ert fall gäller följande: Allmänheten har tillträde till era verkstäder. För dem som arbetar med personlig servicetekniker har kunderna även tillträde till verkstadslokalen.

Kameran används inte inne på verkstaden för trafiksäkerheten eller att förbättra sikten.

Troligtvis är filmningen inte heller tillåten enligt GDPR, även om den skulle vara tillåten generellt, eftersom det krävs skyltar på bilen om att det förekommer kameraövervakning med kontaktuppgifter till den som bedriver övervakningen. Man ska kunna kontakta personen och få veta varför man blir kamerabevakad.

Med beaktande av detta och med hänsyn till att ni inom ramen för uppdraget har rätt att förfoga över bilen i stor omfattning, anser jag att ni har rätt att täcka för kameran när bilen är inne på verkstaden. 

David Norrbohm

Tillbaka