Eldrivet i minusgrader – funkar det?

Många handlare framför allt i norra Sverige får frågor från sina kunder angående elbilar. Klarar bilarna vårt karga klimat? Startar de i kylan? Kan jag ha elbil här uppe? Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, har lugnande besked att förmedla. Elbilar påverkas visserligen av kylan, men samtidigt har de vinterfördelar framför fossildrivna bilar.

Kan man ha elbil vintertid i Norrland?

– Ja, självklart, och i flera fall fungerar de bättre än traditionella bilar. Självklart påverkas de av kylan, som alla andra produkter. Men det finns några faktorer att förhålla sig till och i möjligaste mån anpassa sig till. Själva batterikapaciteten påverkas negativt av kyla, den minskar med sjunkande temperatur. Olika oberoende testare hävdar allt mellan 5 och 30 procent skillnad i räckvidd för elbil sommartid jämfört med vintertid. Men här finns flera påverkande delar, exempelvis kan vinterdäcken påverka räckvidden då ett vinterdäck i regel har större rullmotstånd än motsvarande sommardäck. Är det snö på vägen ökar också rullmotståndet.

Vad mer påverkar räckvidden?
– Framför allt påverkas den i stor omfattning av att elbilen måste producera värme till kupén och till själva batteriet. Vedertaget är att värme är den största energitjuven i ett bostadshus. På samma vis handlar det här om ett fordon som utsätts för kall fartvind, som kan jämföras med ett uppvärmt hus på kalfjället där vinden har fritt spelrum. Det märks normalt inte i en bensin eller dieselbil då deras effektivitet är så dålig och det finns mängder av överskottsenergi som genererar värme.

Hur mycket kraft går åt för att hålla kupén varm?
– Enligt Swedish Proving Ground Association (SPGA), som utför huvuddelen av vintertesterna för många av biltillverkarna uppe i norra Sverige, är det inte onormalt att 25 procent av batterikapaciteten går åt till värme i en elbil vintertid. De påtalar därför fördelen med att förvärma elbilar före avfärd eller att förvara dem i varmgarage, det kan öka räckvidden med upp till 10 procent på vintern.

Men vågar man då köpa elbil i Norrland?
– Faktumet att vi tappar 10–30 procent av räckvidden kvarstår som ett argument för vissa och det ska inte bortses från, men man ska också beakta den säkerhet som en elbil innebär. Bortsett från batterikapacitetsminskningen är det inte mycket som hindrar en elbil när det blir kallt. Blir det riktigt kallt går det kanske inte att starta din bensin eller dieselbil, men elbilen startar så länge det finns energi kvar i batteriet. Det är en upplevelse att gå ut till en elbil i minus -37, starta den och bara rulla i väg. NB

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar