Bilhandel

Klaus Silfvenius

Klaus Silfvenius är ansvarig för frågor gällande bilhandel hos MRF. 08-701 63 14

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Klaus Silfveniuss expertsvar

Den finske kunden hänvisar till finsk lag

Fråga:

Vi sålde en cirka två år gammal bil till en kund som bor i Finland för drygt två år sedan. Anledningen till att kunden köpte bilen hos oss är att den aktuella bilmodellen är ovanlig i Finland och de som säljs i Sverige har mycket mer utrustning än vad bilarna har i Finland.

Kunden har varit i kontakt med oss flera gånger tidigare och även efteråt och meddelat hur nöjd han är. Men nu kontaktar han oss för att det verkar vara något fel på automatväxellådan i bilen.

Bilen är sedan tidigare servad på vår auktoriserade verkstad och den nya ägaren har servat bilen på en märkesverkstad i Finland. Nu har han varit där igen och de har konstaterat att det finns felkoder i växellådan och att den inte fungerar som den ska.

Kunden har fått en offert på drygt 7 500 euro av verkstaden. De erbjuder ingen goodwill och har gett kunden alternativen att ta kostnaden eller att reklamera felet i Sverige.

Bilen är nu knappt fem år gammal. Det finns inga fabriksgarantier på bilen men kunden fick en sexmånaders MRF-garanti av oss när han köpte bilen. Kunden begär nu att vi ska åtgärda felet kostnadsfritt med stöd av finsk lag om produktansvar.

Vi kan få viss hjälp av tillverkaren som goodwill men att åtgärda felet skulle innebära en kostnad om 30 000 kronor för oss.

Måste vi följa kundens krav och ta denna kostnad?

Johan

Svar:

Det här är en frågeställning som jag har stött på tidigare och som grundar sig i ländernas olika lagstiftning.

Finland har en mer långtgående produktansvarslag, vilket medför att de har en striktare hållning till var en produkt är såld och hänvisar därför ofta till säljande företag.

Jag förutsätter att ni har sålt bilen i Sverige och att det är kunden eller ombud till kunden som exporterat bilen. Då gäller svensk lag för affären och finsk lag är i frågan inte alls aktuell.

Därmed bör ert agerande vara det samma som om det var en svensk kund ni hade att hantera.

Då inga garantier längre finns kvar så är det upp till er att besluta om ni vill erbjuda kunden goodwill eller inte och hur ni agerar. Det är alltså mer ett marknads/kundvårdbeslut som får avgöra hur mycket ni vill hjälpa kunden.

Det är ju en nästan fem år gammal bil så kunden bör i alla händelser ta en viss kostnad. Transporten av bilen till och från er får kunden helt ta ansvar för och bekosta själv. 

Som jag alltid nämner måste ni ta med risken för badwill i beräkningen och hur mycket ni vill stoppa in för att dämpa badwillen.

Klaus Silfvenius

Tillbaka