Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Bilhandel

Klaus Silfvenius

Klaus Silfvenius är ansvarig för frågor gällande bilhandel hos MRF. 08-701 63 14

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Klaus Silfvenius - expertsvar

Vad gäller i garantidjungeln?

Fråga:

Vi är några som jobbar med försäljning av begagnade bilar. Vi är nästan alla nya men har erfarenhet från andra jobb som säljare av bilar och andra produkter. 

Vi hade en dialog om konsumenträtt och kundtrygghet och kom in i en komplicerad avvägning om hur vi bör göra och vad vi måste beakta när vi säljer lite äldre bilar. Vår försäljningschef sade att vi som MRF-handlare har ett antal åtaganden gällande garantier men kunde inte i detalj reda ut hur gamla bilar det gäller och jag, som inte har jobbat med bilar tidigare utan sålt andra dyra konsumentprodukter, känner mig osäker.

Kan du tydligt klargöra vad som gäller för oss som seriös bilhandlare?

Johannes

Svar:

Svaret här blir komprimerat: Först måste vi skilja på
reklamationsrätten, som är lagstadgad i Konsumentköplagen, och som aldrig kan förhandlas bort eller ersättas av garantier. Även om det är möjligt att sälja en bil utan garantier gäller alltid reklamationsrätten.

Garantier är helt frivilliga ur lagligt perspektiv och
ett erbjudande från en säljare till en kund. Som MRF-handlare har ni åtagit er att erbjuda garantier på alla bilar som säljs för att användas. Enda undantaget är bilar som säljs som så kallade reservdelsbilar och som ska transporteras från en säljare på trailer eller motsvarande eftersom de är så dåliga att trafiksäkerheten inte kan garanteras, alltså ”en hög med reservdelar” som
ska transporteras. Det går alltså inte att klassa en bil som reservdelsbil och låta en kund köra bilen från säljstället för att slippa lämna garantier och komma runt kundlöftet.

För en MRF-handlare ska alla körbara bilar medföljas av en garanti. Det lägsta erbjudandet är MRF Garanti eller MRF Trafiksäkerhetsgaranti, beroende på bilens ålder och körsträcka. Dessa finns alltid i botten men kan sedan kompletteras med ytterligare garantier.

Beakta att om ni erbjuder en kompletterande garanti från ett försäkringsbolag och det sedan visar sig att den inte är heltäckande, vilket sker regelbundet, har ni fortfarande ansvaret enligt MRF Garantin/Trafiksäkerhetsgarantin. Säljer ni en bil med en kompletterande ”bil”-garanti från ett försäkringsbolag har kunden tre nivåer av skydd. 

Upptäcks ett fel på bilen används i första hand den ”köpta” garantin, gäller inte den så gäller MRF-garantin/MRF Trafiksäkerhetsgarantin och om de inte täcker felet så ska det bedömas som ett fel som täcks av reklamationsrätten.  

Den gäller fel på varan som fanns vid säljtillfället, inte för senare uppkomna fel, och svårigheten är givetvis bevisningen om det är ett ursprungligt fel eller inte. Konsumentverket har dock en generell regel att om det inte kan uteslutas att det är ett ursprungligt fel bedöms alla fel upptäckta inom sex månader som ursprungliga. En regel som vi inom ett par år troligen får skriva om till tolv månader på grund av ett pågående arbete inom EU:

För detaljerna kring MRF Garanti och MRF Trafiksäkerhetsgaranti finns på MRF:s webbplats. Detaljer kring reklamationsrätten reder jurist David Norrbohm ut mycket bra på utbildningen ”Bilhandelsjuridik” som hålls regelbundet och också erbjuds på distans.

Klaus Silfvenius

Tillbaka