Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklmamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Det regnade in i kundbilen

Fråga:

En kund lämnade in sin bil för åtgärd på en skadeverkstad i närheten av oss. Då kunden ville att vår lackverkstad skulle lackera bilen, hämtade han den efter demontering och förberedelser på skadeverkstaden och körde den till oss. När bilen var klar hos oss hämtade han den själv igen, körde tillbaka och lämnade åter in den på skadeverkstaden för färdigställande. 

Nu kontaktar skadeverkstaden oss för att bilen har stått ute och det regnat in i den. Det är utrett att detta skedde när kunden hade lämnat tillbaka bilen och att den förvarats utomhus inför slutmonteringen. Skadeverkstaden menar att det är vårt ansvar att bilen inte täcktes tillräckligt. 

Min fråga: Kan detta vara riktigt? Vårt ansvar bör väl ha upphört när kunden hämtade bilen hos oss?

Lasse lackare

Svar:

Ni har inget ansvar för denna skada. Skadeverkstaden är avtalspart med kunden och har dessutom haft bilen i sin vård (när det regnade in i den). Här finns ett så kallat presumtionsansvar enligt konsumenttjänstlagen och verkstaden måste visa att man vidtagit nödvändiga åtgärder för att förhindra skadan. Kunder som har särskilda önskemål om lackverkstad/lackning och vill ha bilen lackad någon annanstans (och det är givet att bilen inte är hopskruvad, kanske inte ens är trafiksäker) är ett avsteg förenat med risker. I sådana fall är det viktigt att skadeverkstaden i arbetsordern tydligt avråder kunden från en sådan transport och att detta upplägg sker på kundens risk.

David Norrbohm

Läs även: Vi sa nej och tappade en kund

Tillbaka